X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 107 / 108

459 views

0 shares

0 downloads

0 comments

107 / 108

Przedmiot obligatoryjny: PRAWO GOSPODARCZE

Pozycja planu studiów :

dziennych 10

zaocznych 9

wieczorowych 9

Nazwa jednostki: Zespół Prawa Transportowego i Ubezpieczeń

Cel:

Przedstawienie zasad i form działania przedsiębiorstw, tworzenie, funkcjonowanie spółek prawa handlowego ze wskazaniem na funkcje organów spółek. Umowy obrotu handlowego - charakterystyka porównawcza, formy zabezpieczenia wierzytelności.

Program:

1.

Źródła prawa gospodarczego

2.

Podmioty gospodarcze - pojęcie i cechy przedsiębiorstwa państwowego - organy przedsiębiorstwa państwowego - spółdzielnie i inne podmioty gospodarcze - spółki

3.

Umowa jako podstawa obrotu gospodarczego, zasada swobody umów, sposoby zawierania umów wg kodeksu cywilnego, umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym, sposoby zabezpieczania realizacji kontraktów

4.

Papiery wartościowe, podział, cechy charakterystyczne, omówienie pojęcia akcji, weksli, czeków, konosamentów

5.

Problematyka transportu - pojęcie umowy przewozu, odpowiedzialność przewoźnika za szkody w substancji przesyłki, za szkody na osobie

6.

Ochrona własności przemysłowej

7.

Zabezpieczenie wierzytelności

8.

Rozstrzyganie spraw gospodarczych, organizacja sądownictwa powszechnego, sądownictwo polubowne

LITERATURA:

Pozycje zwarte

1. Dominiczak Z., Górski Wł., Wesołowski K.: Kompendium Prawa Gospodarczego

2. Kodeks Handlowy

3. Komentarz do Kodeksu Handlowego

Czasopisma

1. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

2. Gazeta Prawna

3. Prawo Przedsiębiorcy

Document info
Document views459
Page views461
Page last viewedWed Dec 07 17:24:00 UTC 2016
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments