X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 17 / 108

560 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 108

Wieczorowe studia magisterskie  - kierunek  Ekonomia

specjalności:

1.

Turystyka i hotelarstwo

2.

Komunikacja w biznesie międzynarodowym

3.

E-biznes i ekonomika informacji

Wieczorowe studia  licencjackie - kierunek  Europeistyka

specjalności:

Transport międzynarodowy i logistyka

Uzupełniające zaoczne studia magisterskie  - kierunek  Ekonomia

specjalności:

1.

Ekonomika transportu i logistyka

2.

Ekonomika i organizacja łączności

3.

Turystyka i hotelarstwo4

4.   Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami

Uzupełniające zaoczne studia magisterskie  - kierunek Zarządzanie i Marketing

specjalności:

1.

Zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych5

2.

Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwach łączności

3.

Finanse i zarządzanie administracją publiczną

4.

Marketing i komunikacja w biznesie

5.

Finanse i marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach6

6.

Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym7

Uzupełniające wieczorowe studia magisterskie  - kierunek  Ekonomia

4 W Szczecinie oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Dębnie

5 W Szczecinie oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Słupsku

6 Tylko w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Świnoujściu

7 Tylko w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Słupsku

Document info
Document views560
Page views562
Page last viewedFri Jan 20 06:43:49 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments