X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 18 / 108

610 views

0 shares

0 downloads

0 comments

18 / 108

MISJA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Jesteśmy jedyną na Pomorzu Zachodnim, a także w Polsce uniwersytecką jednostką naukowo – dydaktyczną ukierunkowaną na badania naukowe i kształcenie w zakresie problematyki usług, a przede wszystkim: transportu i logistyki, poczty i telekomunikacji, turystyki, finansów, bankowości i ubezpieczeń, administracji publicznej, uwzględniając w szczególności procesy integracji europejskiej.

Odwołujemy się do blisko 60-letnich tradycji akademickich wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Dzięki partnerskiej atmosferze na Wydziale tworzymy więzi pomiędzy kadrą naukowo – dydaktyczną, studentami i pracownikami administracji w celu pozyskania najlepszych kandydatów na studia oraz dążenia do utrzymania wysokiego europejskiego standardu kształcenia i badań naukowych.

Kształcimy specjalistów dla regionu i kraju przy pomocy nowoczesnych metod nauczania, łącząc wiedzę teoretyczną i pragmatyczną, na potrzeby gospodarki i administracji publicznej. Podstawą naszej działalności dydaktycznej są badania naukowe oraz współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami publicznymi, a także partnerami zagranicznymi.

Document info
Document views610
Page views612
Page last viewedMon Jan 23 09:06:01 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments