X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 19 / 108

529 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 108

O pozycji Wydziału w US i w środowisku decyduje jego kadra i jej aktywność naukowa.

Istotnym jest rozkwit życia naukowego, w szczególności poprzez:

pielęgnowanie dotychczasowych i rozwijanie nowych specjalizacji naukowych Wydziału,

jakość i liczbę monografii, artykułów oraz referatów naukowych (chodzi o wzrost liczby publikacji w uznanych wydawnictwach krajowych i Wydawnictwie Naukowym US),

poziom i liczbę rozpraw habilitacyjnych i doktorskich,

liczbę grantów KBN,

organizowanie wydziałowych seminariów naukowych,

organizowanie gościnnych wykładów,

organizowanie na Wydziale corocznie kilku ogólnopolskich konferencji naukowych, z udziałem gości zagranicznych i przedstawicieli praktyki gospodarczej (planuje się ponadto organizowanie co roku konferencji doktorantów),

wdrożenie Wydziałowego Punktu Systemu Ocen Dorobku Naukowego

Document info
Document views529
Page views531
Page last viewedTue Jan 17 15:31:27 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments