X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 27 / 108

520 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 108

Studia dzienne Kierunek:E K O N O M I A  (4,5-letnie)

1.

Ekonomika transportu i logistyka,

2.

Ekonomika i organizacja łączności,    

3.

Turystyka i hotelarstwo,    

4.

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami

5.

Finanse i zarządzanie administrację publiczną

6.

E-biznes i ekonomika informacji

7.

Komunikacja w biznesie międzynarodowym

L.p.

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I

2004/2005

ROK II

2005/2006

ROK        III

2006/2007

ROK         IV

2007/2008

ROK V

2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

15

tyg.

15

tyg.

15

Tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

495

159

345

1.

Język obcy (z elementami języka biznesu)

4

240

240

4

4

4

4

2.

Przedmiot ogólnospołeczny I: Filozofia, Socjologia,  Psychologia

zal.

60

60

2

2

3.

Przedmiot ogólnospołeczny II:  Historia gospodarcza

1

30

30

2

4.

Przedmiot ogólnospołeczny III: Historia Odrodzonej Polski, Nauka o polityce,  Logika.

zal.

30

30

2

5.

Wychowanie fizyczne

zal.

90

90

2

2

2

6.

Gospodarka a środowisko

1

45

30

15

2

1

B. Przedmioty podstawowe

840

375

375

90

7.

Prawo 1  (prawo cywilne)

1

45

30

15

2

1

8.

Makroekonomia

2

90

30

60

1

2

1

2

9.

Matematyka

2

120

60

60

2

2

2

2

10.

Prawo 2  (prawo gospodarcze)

2

45

30

15

2

1

11.

Informatyka

zal.

60

15

45

1

3

12.

Finanse i bankowość

3

60

30

30

2

2

13.

Podstawy zarządzania

3

30

15

15

1

1

14.

Mikroekonomia

4

90

30

60

1

2

1

2

15.

Statystyka

4

75

30

30

15

1

1,5

1

1,5

16.

Rachunkowość

4

60

30

30

2

2

17.

Ekonometria

6

90

30

30

30

1

1/1

1

1/1

18.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

8

75

45

30

2

1

1

1

C. Przedmioty kierunkowe

240

120

105

15

19.

Polityka ekonomiczna

3

30

15

15

1

1

20.

Polityka społeczna

zal.

30

15

15

1

1

21.

Historia myśli ekonomicznej

zal.

45

30

15

2

1

22.

Metody oceny projektów gospodarczych

zal.

30

15

15

1

1

23.

Ekonomia matematyczna

zal.

60

30

30

2

2

24.

Prognozowanie i symulacje

zal.

45

15

15

15

1

1/1

R A Z E M          A + B + C

1575

645

825

105

11

10

8

14

8

13,5

5

12,5

3

3

2

3

4

3

2

3

0

0

21

22

21,5

17,5

6

5

7

5

0

Liczba egzaminów w semestrze         A + B + C

3

3

3

3

0

1

0

1

0

Document info
Document views520
Page views522
Page last viewedMon Jan 16 20:37:25 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments