X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 28 / 108

589 views

0 shares

0 downloads

0 comments

28 / 108

L.p.

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I

2004/2005

ROK II

2005/2006

ROK        III

2006/2007

ROK         IV

2007/2008

ROK V

2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

15

tyg.

15

tyg.

15

Tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

D1Przedmioty wydziałowe

390

225

157

8

0

25.

Nauka o przedsiębiorstwie

4

60

30

30

2

2

26.

Podstawy marketingu

5

60

30

30

2

2

27.

Analiza ekonomiczna

5

45

30

7

8

2

1

28.

Negocjacje

6

45

30

15

2

1

29.

Finanse przedsiębiorstw

7

45

30

15

2

1

30.

Rachunkowość zarządcza

8

60

30

30

2

2

31.

Prawo pracy

zal.

15

15

1

32.

Rynek kapitałowy

zal.

30

15

15

1

1

33.

Integracja europejska

zal.

30

15

15

1

1

R A Z E M          D1

390

225

157

8

0

0

0

0

0

0

0

2

2

4

3

2

1

2

1

2

2

3

2

0

0

0

4

7

3

3

4

5

Liczba egzaminów w semestrze         D1

0

0

0

1

2

1

1

1

0

D2Przedmioty specjalnościowe dla wszystkich

specjalności studiów

330

210

0

0

120

34.

Wykład fakultatywny (kierunkowy)

zal.

120

120

2

2

4

35.

Wykład fakultatywny (ogólny)

zal.

60

60

2

2

36.

Wykład promotora

zal.

30

30

2

37.

Seminarium magisterskie

zal.

120

120

2

2

2

2

R A Z E M        D2

330

210

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

4

2

4

2

4

2

0

0

0

0

0

4

6

6

6

Liczba egzaminów w semestrze           D2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R A Z E M        A + B + C + D1 + D2

2295

1080

982

113

120

11

10

8

14

8

13,5

7

14,5

7

6

6

6

10

6

8

7

7

4

21

22

21,5

21,5

13

12

16

15

11

Liczba egzaminów w semestrze A + B + C + D1 + D2

3

3

3

4

2

2

1

2

0

Document info
Document views589
Page views591
Page last viewedSun Jan 22 01:57:54 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments