X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 29 / 108

581 views

0 shares

0 downloads

0 comments

29 / 108

Studia dzienne

Specjalność: Ekonomika transportu i logistyka

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I

2004/2005

ROK II

2005/2006

ROK        III

2006/2007

ROK         IV

2007/2008

ROK V

2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

15

tyg.

15

tyg.

15

Tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1..

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

D3Przedmioty specjalnościowe dla

poszczególnych specjalności

705

375

330

0

0

38.

Ekonomika  transportu

5

60

30

30

2

2

39.

Logistyka

5

60

30

30

2

2

40.

Ekonomika przedsiębiorstw żeglugowych i portowych

6

90

45

45

2

1

1

2

41.

Technologia transportu samochodowego

zal.

30

15

15

1

1

42.

Technologia transportu kolejowego

zal.

30

15

15

1

1

43.

Technologia transportu morskiego

zal.

30

15

15

1

1

44.

Polityka transportowa

zal.

30

15

15

1

1

45.

Prawo transportowe

7

15

15

0

1

46.

Strategie rynkowe w transporcie

zal.

30

15

15

1

1

47.

Spedycja

7

30

15

15

1

1

48.

Ekonomika przedsiębiorstw transportu samochodoweg

8

90

45

45

2

1

1

2

49.

Ekonomika przedsiębiorstw transportu kolejowego

8

90

45

45

2

1

1

2

50.

Transport międzynarodowy

Zal.

30

15

15

1

1

51.

Gospodarka magazynowa

Zal.

15

15

0

1

52.

Marketing usług transportowych

zal.

15

15

0

1

53.

Rachunek ekonomiczny w transporcie

Zal.

30

15

15

1

1

54.

Rynek usług logistycznych

Zal.

30

15

15

1

1

R A Z E M         D3

705

375

330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

5

5

6

7

4

4

5

3

2

0

0

0

0

11

11

11

9

5

Liczba egzaminów w semestrze             D3

0

0

0

0

2

1

2

2

0

R A Z E M         A + B + C + D1 + D2 + D3

3000

1455

1312

113

120

11

10

8

14

8

13,5

7

14,5

13

11

11

12

17

10

12

12

10

6

21

22

21,5

21,5

24

23

27

24

16

Liczba egzaminów w semestrze             A + B + C + D1 + D2 + D3

3

3

3

4

4

3

3

4

0

Document info
Document views581
Page views583
Page last viewedSat Jan 21 13:36:37 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments