X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 30 / 108

598 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 108

Studia dzienne

Specjalność: Ekonomika i organizacja łączności

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I

2004/2005

ROK II

2005/2006

ROK        III

2006/2007

ROK         IV

2007/2008

ROK V

2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

15

tyg.

15

tyg.

15

Tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1..

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

D3Przedmioty specjalnościowe dla

poszczególnych specjalności

630

330

255

45

38.

Ekonomika  łączności

5

60

30

30

2

2

39.

Nowoczesne technologie pocztowe i telekomunikacyjne

zal.

30

30

2

40.

Ekonomika przedsiębiorstwa pocztowego

6

90

45

45

1

1

2

2

41.

Polityka gospodarcza łączności

6

30

15

15

1

1

42.

Obsługa transportowa poczty

6

45

30

15

2

1

43.

Rynek usług łączności

zal.

30

15

15

1

1

44.

Prawo łączności

zal.

30

30

2

45.

Marketing  usług  łączności

7

60

30

30

2

2

46.

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw łączności

zal.

30

15

15

1

1

47.

Ekonomika firmy telekomunikacyjnej

8

90

45

45

2

1

1

2

48.

System ekonom. - finansowy  przedsiębiorstw łączności

8

45

15

30

1

2

49.

Systemy informatyczne w  łączności

zal.

60

15

45

1

3

50.

Strategie rynkowe podmiotów łączności

zal.

30

15

15

1

1

R A Z E M         D3

630

330

255

45

0

0

0

0

0

0

0

0

5

3

8

5

5

4

3

7

1

1

0

0

0

0

8

13

9

10

2

Liczba egzaminów w semestrze             D3

0

0

0

0

1

3

1

2

0

R A Z E M         A + B + C + D1 + D2 + D3

2925

1410

1237

158

120

11

10

8

14

8

13,5

7

14,5

12

9

14

11

15

10

11

14

8

5

21

22

21,5

21,5

21

25

25

25

13

Liczba egzaminów w semestrze             A + B + C + D1 + D2 + D3

3

3

3

4

3

5

2

4

0

Document info
Document views598
Page views600
Page last viewedSun Jan 22 22:56:53 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments