X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 31 / 108

542 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 108

Studia dzienne

Specjalność: Turystyka i hotelarstwo

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I

2004/2005

ROK II

2005/2006

ROK        III

2006/2007

ROK         IV

2007/2008

ROK V

2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

Sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26

D3Przedmioty specjalnościowe dla

poszczególnych specjalności

630

345

255

30

38.

Ekonomika  turystyki

5

60

30

30

2

2

39.

Geografia turystyki

5

60

30

30

2

2

40.

Prawo w turystyce

zal.

30

30

2

41.

Kulturoznawstwo

zal.

30

30

2

42.

Logistyka usług turystycznych

zal.

15

15

1

43.

Obsługa ruchu turystycznego

6

60

30

30

2

2

44.

Podstawy hotelarstwa

6

45

30

15

2

1

45.

Marketing  usług  turystycznych

7

60

30

30

2

2

46.

Ekonomika biur podróży

7

45

30

15

2

1

47.

Zarządzanie hotelem

7

45

15

30

1

2

48.

Polityka turystyczna

8

30

15

15

1

1

49.

Badanie rynku usług turystycznych

8

60

30

30

2

2

50.

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw  hotelarskich

zal.

30

15

15

1

1

51.

E-turystyka

zal.

30

30

2

52.

Strategie rynkowe  podmiotów  turystycznych

zal.

30

15

15

1

1

R A Z E M         D3

630

345

255

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

9

3

5

5

4

6

1

1

0

0

0

0

8

12

10

10

2

Liczba egzaminów w semestrze             D3

0

0

0

0

2

2

3

2

0

R A Z E M         A + B + C + D1 + D2 + D3

2925

1425

1237

143

120

11

10

8

14

8

13,5

7

14,5

11

10

15

9

15

11

12

13

8

5

21

22

21,5

21,5

21

24

26

25

13

Liczba egzaminów w semestrze             A + B + C + D1 + D2 + D3

3

3

3

4

4

4

4

4

0

Document info
Document views542
Page views544
Page last viewedThu Jan 19 05:10:45 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments