X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 32 / 108

582 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 108

Studia dzienne

Specjalność: Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I

2004/2005

ROK II

2005/2006

ROK        III

2006/2007

ROK         IV

2007/2008

ROK V

2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

Sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26

D3Przedmioty specjalnościowe dla

poszczególnych specjalności

630

315

300

15

38.

Zarządzanie podmiotami gospodarczymi

5

60

30

30

2

2

39.

Logistyka

5

60

30

30

2

2

40.

Postęp techniczny i innowacje

zal.

30

15

15

1

1

41.

Analiza rynku

6

60

30

30

2

2

42.

Prawo obrotu handlowego

6

30

15

15

1

1

43.

Rachunkowość finansowa

zal.

60

30

30

2

2

44.

Zarządzanie produkcją

zal.

30

15

15

1

1

45.

Zarządzanie jakością

zal.

30

15

15

1

1

46.

Zarządzanie strategiczne

7

60

30

30

2

2

47.

Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarczych

7

45

15

30

1

2

48.

Systemy podatkowe

7

30

15

15

1

1

49.

Controlling

8

45

30

15

2

1

50.

Polityka finansowa przedsiębiorstwa

zal.

30

15

15

1

1

51.

Teleinformatyka w przedsiębiorstwie

zal.

30

15

15

1

1

52.

Zarządzanie personelem

zal.

30

15

15

1

1

R A Z E M         D3

630

315

300

15

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

7

7

4

5

5

4

0

0

0

0

0

0

10

14

9

9

0

Liczba egzaminów w semestrze             D3

0

0

0

0

2

2

3

1

0

R A Z E M         A + B + C + D1 + D2 + D3

2925

1395

1282

128

120

11

10

8

14

8

13,5

7

14,5

12

11

13

13

14

11

13

11

7

4

21

22

21,5

21,5

23

26

25

24

11

Liczba egzaminów w semestrze             A + B + C + D1 + D2 + D3

3

3

3

4

4

4

4

3

0

Studia dzienne

Document info
Document views582
Page views584
Page last viewedSat Jan 21 14:21:23 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments