X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 33 / 108

532 views

0 shares

0 downloads

0 comments

33 / 108

Specjalność Finanse i zarządzanie administracją publiczną

L.p.

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I

2004/2005

ROK II

2005/2006

ROK        III

2006/2007

ROK         IV

2007/2008

ROK V

2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

D3Przedmioty specjalnościowe dla

poszczególnych specjalności

645

420

225

0

38.

Finanse publiczne

5

45

30

15

2

1

39.

Rachunkowość sektora publicznego

zal.

30

15

15

1

1

40.

Prawo samorządu terytorialnego

zal.

30

30

2

41.

Ekonomika sektora  publicznego

6

45

30

15

2

1

42.

Planowanie budżetowe

6

60

30

30

2

2

43.

Techniki normatwórcze w prawie miejscowym

zal.

15

15

1

44.

Finanse lokalne

7

45

30

15

2

1

45.

Strategie rozwoju lokalnego

zal.

30

15

15

1

1

46.

Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych

zal.

45

30

15

2

1

47.

Zarządzanie finansami w podmiotach sektora publicznego

zal.

30

30

2

48.

Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

8

60

30

30

2

2

49.

Strategie finansowania gospodarki samorządowej

8

60

30

30

2

2

50.

Zamówienia publiczne

zal.

15

15

1

51.

Logistyka w jednostkach samorządu terytorialnego

zal.

15

15

1

52.

Europejski rynek usług bankowych

zal.

30

30

2

53.

Administracja samorządowa

zal.

15

15

1

54.

Systemy podatkowe w  Unii Europejskiej

zal.

30

15

15

1

1

55.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zal.

30

15

15

1

1

R A Z E M              D3

630

405

225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

5

3

7

3

8

5

2

2

0

0

0

0

7

8

10

13

4

liczba egzaminów w sem. D3

0

0

0

0

1

2

1

2

0

R A Z E M          A + B + C + D1 + D2 + D3

2925

1485

1207

113

120

11

10

8

14

8

13,5

7

14,5

12

8

11

9

17

9

16

12

9

6

21

22

21,5

21,5

20

20

26

28

15

Liczba egzaminów w semestrze         A + B + C + D1 + D2 + D3

2

3

3

5

4

4

4

4

0

Studia dzienne

Specjalność: E-biznes i ekonomika informacji

L.p.

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I

2004/2005

ROK II

2005/2006

ROK        III

2006/2007

ROK         IV

2007/2008

ROK V

2008/2009

Document info
Document views532
Page views534
Page last viewedTue Jan 17 19:41:25 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments