X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 34 / 108

551 views

0 shares

0 downloads

0 comments

34 / 108

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

D3Przedmioty specjalnościowe dla

poszczególnych specjalności

38.

Ekonomika informacji

5

60

30

30

2

2

39.

Teoria społeczeństwa informacyjnego

5

30

30

2

40.

Ekonomika i organizacja nowej gospodarki

6

75

45

30

1

1

2

1

41.

Polityka gospodarcza w sektorze informacyjnym

6

45

30

15

2

1

42.

Rynek mediów

zal.

45

30

15

2

1

43.

Tworzenie serwisów internetowych i elektroniczne kanały dystrybucji

zal.

60

30

30

2

2

44.

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa wirtualnego

7

45

15

30

1

2

45.

Systemy informacyjne przedsiębiorstw

7

45

15

30

1

2

46.

Prawne aspekty społeczeństwa informacyjnego

7

15

15

1

47.

Etyka w e-biznesie

8

30

15

15

1

1

48.

Controlling w e-biznesie

8

45

15

30

1

2

49.

Kształtowanie relacji z klientami w firmach sieciowych (CRM)

zal.

45

15

30

1

2

50.

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

zal.

15

15

1

51.

Teleinformatyka w biznesie

zal.

45

15

15

15

1

2

52.

Rynek pracy w dobie e-biznesu

zal.

30

15

15

1

1

R A Z E M              D3

630

330

225

75

0

0

0

0

0

0

0

0

5

3

8

5

3

4

2

3

4

5

0

0

0

0

8

13

7

5

9

liczba egzaminów w sem. D3

0

0

0

0

2

2

3

2

0

R A Z E M          A + B + C + D1 + D2 + D3

2925

1410

1207

188

120

11

10

8

14

8

13,5

7

14,5

12

9

14

11

13

10

10

10

11

11

21

22

21,5

21,5

21

25

23

20

22

Liczba egzaminów w semestrze         A + B + C + D1 + D2 + D3

3

3

3

4

4

4

4

4

0

Studia dzienne

Specjalność: Komunikacja w biznesie międzynarodowym

L.p.

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I

2004/2005

ROK II

2005/2006

ROK        III

2006/2007

ROK         IV

2007/2008

ROK V

2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

15

tyg.

Document info
Document views551
Page views553
Page last viewedThu Jan 19 14:11:23 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments