X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 37 / 108

594 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 108

Studia zaoczne Kierunek:E K O N O M I A  (4,5-letnie)               

specjalności

1.

Ekonomika transportu i logistyka,

2.

Ekonomika i organizacja łączności,    

3.

Turystyka i hotelarstwo,    

4.

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami

5.

Finanse i zarządzanie administrację publiczną

6.

E-biznes i ekonomika informacji

7.

Komunikacja w biznesie międzynarodowym

L.p.

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I 2004/2005

ROK II 2005/2006

ROK        III 2006/2007

ROK         IV 2007/2008

ROK V 2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

171

87

84

53.

Język obcy (z elementami języka bizensu)

zal.

72

72

24

24

24

54.

Przedmiot ogólnospołeczny I: Socjologia

zal.

36

36

18

18

55.

Przedmiot ogólnospołeczny II:  Historia gospodarcza

1

18

18

18

56.

Przedmiot ogólnospołeczny III: Historia Odrodzonej Polski

zal.

18

18

18

57.

Gospodarka a środowisko

1

27

15

12

15

12

B. Przedmioty podstawowe

444

204

219

58.

Prawo 1  (prawo cywilne)

1

18

9

9

9

9

59.

Makroekonomia

2

48

21

27

12

12

9

15

60.

Matematyka

2

48

24

24

12

12

12

12

61.

Prawo 2  (prawo gospodarcze)

2

18

9

9

9

9

62.

Informatyka

zal.

36

12

24

12

24

63.

Finanse i bankowość

3

36

18

18

18

18

64.

Podstawy zarządzania

3

18

9

9

9

9

65.

Mikroekonomia

4

48

24

24

12

12

12

12

66.

Statystyka

4

45

18

18

9

9

12

9

15

67.

Rachunkowość

4

36

18

18

18

18

68.

Ekonometria

6

48

18

18

12

9

15

9

15

69.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

8

12

12

12

9

C. Przedmioty kierunkowe

144

72

72

70.

Polityka ekonomiczna

3

18

9

9

9

9

71.

Polityka społeczna

zal.

18

9

9

9

9

72.

Historia myśli ekonomicznej

zal.

27

15

12

15

12

73.

Metody oceny projektów gospodarczych

zal.

18

9

9

9

9

74.

Ekonomia matematyczna

zal.

36

18

18

18

18

75.

Prognozowanie i symulacje

zal.

27

12

15

12

15

R A Z E M          A + B + C

759

363

375

21

0

102

45

60

84

57

84

48

78

24

27

18

24

30

30

24

24

0

0

147

144

141

126

51

42

60

48

0

Liczba egzaminów w semestrze         A + B + C

3

3

3

3

0

1

0

1

0

L.p.

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Document info
Document views594
Page views596
Page last viewedSun Jan 22 16:57:30 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments