X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 38 / 108

544 views

0 shares

0 downloads

0 comments

38 / 108

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I 2004/2005

ROK II 2005/2006

ROK        III 2006/2007

ROK         IV 2007/2008

ROK V 2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

D1Przedmioty wydziałowe

76.

Nauka o przedsiębiorstwie

4

24

12

12

12

12

77.

Podstawy marketingu

5

24

12

12

12

12

78.

Analiza ekonomiczna

5

18

9

9

9

9

79.

Negocjacje

6

18

9

9

9

9

80.

Finanse przedsiębiorstw

7

18

9

9

9

9

81.

Rachunkowość zarządcza

8

24

12

12

12

12

82.

Prawo pracy

zal.

9

9

9

83.

Rynek kapitałowy

zal.

12

12

12

84.

Integracja europejska

zal.

12

12

12

R A Z E M          D1

159

96

63

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

21

21

9

9

9

9

12

12

33

0

0

0

0

24

42

18

18

24

33

Liczba egzaminów w semestrze         D1

0

0

0

1

2

1

1

1

0

D2Przedmioty specjalnościowe dla wszystkich

specjalności studiów

85.

Wykład fakultatywny

zal.

36

36

12

12

12

86.

Wykład promotora

zal.

12

12

12

87.

Seminarium magisterskie

zal.

48

48

12

12

12

12

R A Z E M          D2

96

48

0

0

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

12

12

12

12

12

12

0

0

0

0

0

24

24

24

24

Liczba egzaminów w semestrze         D2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R A Z E M      A + B + C  + D1 + D2

1014

507

438

21

48

102

45

60

84

57

84

60

90

45

48

39

45

51

51

48

48

45

12

147

144

141

150

93

84

102

96

57

Liczba egzaminów w semestrze     A + B + C  + D1 + D2

3

3

3

3

2

2

1

2

0

Studia zaoczne

Przedmioty kierunkowe dla specjalności: Ekonomika transportu i logistyka

Document info
Document views544
Page views546
Page last viewedThu Jan 19 07:54:57 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments