X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 51 / 108

552 views

0 shares

0 downloads

0 comments

51 / 108

52.

Rynek usług logistycznych

zal.

12

12

0

12

R A Z E M         D3

267

204

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

24

63

15

48

12

36

12

33

0

0

0

0

0

48

78

60

48

33

Liczba egzaminów w semestrze             D3

0

0

0

0

2

1

3

1

0

R A Z E M         A + B + C + D1 + D2 + D3

1281

711

501

21

48

102

45

60

84

57

84

60

90

69

72

102

60

99

63

84

60

78

12

147

144

141

150

141

162

162

144

90

Liczba egzaminów w semestrze             A + B + C + D1 + D2 + D3

3

3

3

3

4

3

4

3

0

Studia zaoczne

Przedmioty kierunkowe dla  specjalności: Ekonomika i organizacja łączności

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I 2004/2005

ROK II 2005/2006

ROK        III 2006/2007

ROK         IV 2007/2008

ROK V 2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

D3Przedmioty specjalnościowe dla

poszczególnych specjalności

36.

Ekonomika  łączności

5

24

12

12

12

12

37.

Nowoczesne technologie pocztowe i telekomunikacyjne

zal.

12

12

0

12

38.

Ekonomika przedsiębiorstwa pocztowego

6

36

18

18

9

9

9

9

39.

Polityka gospodarcza łączności

6

12

12

0

12

40.

Obsługa transportowa poczty

6

18

6

12

6

12

41.

Rynek usług łączności

zal.

12

12

0

12

42.

Prawo łączności

zal.

12

12

0

12

43.

Marketing  usług  łączności

7

24

12

12

12

12

44.

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw łączności

zal.

15

6

9

6

9

45.

Ekonomika firmy telekomunikacyjnej

8

36

18

18

9

9

9

9

46.

System ekonom. - finansowy  przedsiębiorstw łączności

8

18

9

9

9

9

47.

Systemy informatyczne w  łączności

zal.

24

9

0

15

9

15

48.

Strategie rynkowe podmiotów łączności

zal.

12

12

0

12

Document info
Document views552
Page views554
Page last viewedThu Jan 19 15:24:30 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments