X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 52 / 108

523 views

0 shares

0 downloads

0 comments

52 / 108

R A Z E M         D3

255

150

90

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

21

51

21

27

30

27

33

12

0

0

0

0

0

54

72

57

60

12

Liczba egzaminów w semestrze             D3

0

0

0

0

1

3

1

2

0

R A Z E M         A + B + C + D1 + D2 + D3

1269

657

528

36

48

102

45

60

84

57

57

60

90

78

69

90

66

78

81

75

81

57

12

147

144

141

150

147

156

159

156

69

Liczba egzaminów w semestrze             A + B + C + D1 + D2 + D3

3

3

3

3

3

5

2

4

0

Studia zaoczne

Przedmioty kierunkowe dla  specjalności: Turystyka i hotelarstwo

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I 2004/2005

ROK II 2005/2006

ROK        III 2006/2007

ROK         IV 2007/2008

ROK V 2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

Sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26

D3Przedmioty specjalnościowe dla

poszczególnych specjalności

36.

Ekonomika  turystyki

5

24

12

12

12

12

37.

Geografia turystyki

5

24

12

12

12

12

38.

Prawo w turystyce

zal.

12

12

0

12

39.

Kulturoznawstwo

zal.

12

12

0

12

40.

Logistyka usług turystycznych

zal.

9

9

0

9

41.

Obsługa ruchu turystycznego

6

30

15

15

15

15

42.

Podstawy hotelarstwa

6

18

9

9

9

9

43.

Marketing  usług  turystycznych

7

24

12

12

12

12

44.

Ekonomika biur podróży

7

18

9

9

9

9

45.

Zarządzanie hotelem

7

18

9

9

9

9

46.

Polityka turystyczna

8

12

12

0

12

47.

Badanie rynku usług turystycznych

8

18

6

12

6

12

48.

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw  hotelarskich

zal.

15

6

9

6

9

49.

E- turystyka

zal.

12

0

0

12

12

50.

Strategie rynkowe  podmiotów  turystycznych

zal.

12

12

0

12

R A Z E M         D3

258

147

99

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

24

57

24

30

30

24

33

12

0

0

0

0

0

48

81

60

57

12

Document info
Document views523
Page views525
Page last viewedTue Jan 17 03:14:03 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments