X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 53 / 108

608 views

0 shares

0 downloads

0 comments

53 / 108

Liczba egzaminów w semestrze             D3

0

0

0

0

2

2

3

2

0

R A Z E M         A + B + C + D1 + D2 + D3

1272

654

537

33

48

102

45

60

84

57

84

60

90

69

72

96

69

81

81

72

81

57

12

147

144

141

150

141

165

162

153

69

Liczba egzaminów w semestrze             A + B + C + D1 + D2 + D3

3

3

3

3

4

4

4

4

0

Studia zaoczne

Przedmioty kierunkowe dla  specjalności: Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I 2004/2005

ROK II 2005/2006

ROK        III 2006/2007

ROK         IV 2007/2008

ROK V 2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

Sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26

D3Przedmioty specjalnościowe dla

poszczególnych specjalności

36.

Zarządzanie podmiotami gospodarczymi

5

24

12

12

12

12

37.

Logistyka

5

24

12

12

12

12

38.

Postęp techniczny i innowacje

zal.

12

12

0

12

39.

Analiza rynku

6

24

12

12

12

12

40.

Prawo obrotu handlowego

6

12

12

0

12

41.

Rachunkowość finansowa

zal.

24

12

12

12

12

42.

Zarządzanie produkcją

zal.

12

12

0

12

43.

Zarządzanie jakością

zal.

12

12

0

12

44.

Zarządzanie strategiczne

7

24

12

12

12

12

45.

Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarczych

7

18

6

12

6

12

46.

Systemy podatkowe

7

12

12

0

12

47.

Controlling

8

18

9

9

9

9

48.

Polityka finansowa przedsiębiorstwa

zal.

15

6

9

6

9

49.

Teleinformatyka w przedsiębiorstwie

zal.

12

12

0

12

50.

Zarządzanie personelem

zal.

12

12

0

12

R A Z E M         D3

255

165

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

24

60

24

30

24

39

18

0

0

0

0

0

0

60

84

54

57

0

Liczba egzaminów w semestrze             D3

0

0

0

0

2

2

3

1

0

Document info
Document views608
Page views610
Page last viewedMon Jan 23 07:38:42 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments