X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 54 / 108

626 views

0 shares

0 downloads

0 comments

54 / 108

R A Z E M         A + B + C + D1 + D2 + D3

1269

672

528

21

48

102

45

60

84

57

84

60

90

81

72

99

69

81

75

87

66

45

12

147

144

141

150

153

168

156

153

57

Liczba egzaminów w semestrze             A + B + C + D1 + D2 + D3

3

3

3

3

4

4

4

3

0

Studia zaoczne

Specjalność Finanse i zarządzanie administracją publiczną

L.p.

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I

2004/2005

ROK II

2005/2006

ROK        III

2006/2007

ROK         IV

2007/2008

ROK V

2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

D3Przedmioty specjalnościowe dla

poszczególnych specjalności

36.

Finanse publiczne

5

18

9

9

9

9

37.

Rachunkowość sektora publicznego

zal.

15

6

9

6

9

38.

Prawo samorządu terytorialnego

zal.

12

12

12

39.

Ekonomika sektora  publicznego

6

18

9

9

9

9

40.

Planowanie budżetowe

6

24

12

12

12

12

41.

Techniki normatwórcze w prawie miejscowym

zal.

9

9

9

42.

Finanse lokalne

7

18

9

9

9

9

43.

Strategie rozwoju lokalnego

zal.

12

12

12

44.

Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych

zal.

18

9

9

9

9

45.

Zarządzanie finansami w podmiotach sektora publicznego

zal.

12

12

12

46.

Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

8

24

12

12

12

12

47.

Strategie finansowania gospodarki samorządowej

8

24

12

12

12

12

48.

Zamówienia publiczne

zal.

9

0

9

9

49.

Logistyka w jednostkach samorządu terytorialnego

zal.

9

9

9

50.

Europejski rynek usług bankowych

zal.

12

12

12

51.

Administracja samorządowa

zal.

9

9

9

52.

Systemy podatkowe w  Unii Europejskiej

zal.

12

12

12

53.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zal.

12

12

12

R A Z E M              D3

267

177

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

18

30

21

42

18

54

33

24

0

0

0

0

45

51

60

87

24

liczba egzaminów w sem. D3

0

0

0

0

1

2

1

2

0

R A Z E M          A + B + C + D1 + D2 + D3

1281

684

528

21

48

102

45

60

84

57

84

60

90

72

66

69

66

93

69

102

81

69

12

Document info
Document views626
Page views628
Page last viewedTue Jan 24 13:52:04 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments