X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 55 / 108

592 views

0 shares

0 downloads

0 comments

55 / 108

147

144

141

150

138

135

162

183

81

Liczba egzaminów w semestrze         A + B + C + D1 + D2 + D3

2

3

3

5

4

4

4

4

0

Studia zaoczne

Specjalność: E-biznes i ekonomika informacji

L.p.

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I

2004/2005

ROK II

2005/2006

ROK        III

2006/2007

ROK         IV

2007/2008

ROK V

2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

D3Przedmioty specjalnościowe dla

poszczególnych specjalności

36.

Ekonomika informacji

5

24

12

12

12

12

37.

Teoria społeczeństwa informacyjnego

5

12

12

12

38.

Ekonomika i organizacja nowej gospodarki

6

30

18

12

18

12

39.

Polityka gospodarcza w sektorze informacyjnym

6

18

9

9

9

9

40.

Rynek mediów

zal.

18

9

9

9

9

41.

Tworzenie serwisów internetowych i elektroniczne kanały dystrybucji

zal.

24

12

12

12

12

42.

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa wirtualnego

7

18

9

9

9

9

43.

Systemy informacyjne przedsiębiorstw

7

18

9

9

9

9

44.

Prawne aspekty społeczeństwa informacyjnego

7

12

12

12

45.

Etyka w e-biznesie

8

12

12

12

46.

Controlling w e-biznesie

8

18

9

9

9

9

47.

Kształtowanie relacji z klientami w firmach sieciowych (CRM)

zal.

18

9

9

9

9

48.

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

zal.

12

12

12

49.

Teleinformatyka w biznesie

zal.

18

9

9

9

9

50.

Rynek pracy w dobie e-biznesu

zal.

12

12

12

R A Z E M              D3

264

165

69

30

0

0

0

0

0

0

0

0

24

12

48

42

30

18

21

9

42

18

0

0

0

0

36

90

48

30

60

liczba egzaminów w sem. D3

0

0

0

0

2

2

3

2

0

R A Z E M          A + B + C + D1 + D2 + D3

1278

672

507

51

48

102

45

60

84

57

84

60

90

69

60

87

87

81

69

69

57

87

30

147

144

141

150

129

174

150

126

117

Liczba egzaminów w semestrze         A + B + C + D1 + D2 + D3

3

3

3

4

4

4

4

4

0

Document info
Document views592
Page views594
Page last viewedSun Jan 22 08:14:55 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments