X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 56 / 108

583 views

0 shares

0 downloads

0 comments

56 / 108

Studia zaoczne

Specjalność: Komunikacja w biznesie międzynarodowym

L.p.

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I

2004/2005

ROK II

2005/2006

ROK        III

2006/2007

ROK         IV

2007/2008

ROK V

2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

D3Przedmioty specjalnościowe dla

poszczególnych specjalności

88.

Zarządzanie i planowanie marketingowe w biznesie

5

24

12

12

12

12

89.

Marketing międzynarodowy

5

24

12

12

12

12

90.

Prawo międzynarodowe i ochrona konsumenta

zal.

9

9

9

91.

Analiza rynku międzynarodowego

6

24

12

12

12

12

92.

Komunikacja w biznesie międzynarodowym

6

24

12

12

12

12

93.

E-biznes

zal.

12

0

12

12

94.

Strategie rynkowe przedsiębiorstw handlowych i usługowych

7

24

12

12

12

12

95.

Badania marketingowe w biznesie międzynarodowym

7

24

12

12

12

12

96.

Finanse w biznesie międzynarodowym

7

12

12

0

12

97.

Zachowania konsumenckie na rynku międzynarodowym

8

24

12

12

12

12

98.

Zarządzanie procesem sprzedaży w biznesie międzynarodowym

8

12

12

0

12

99.

Socjologiczne aspekty konsumpcji

zal.

12

12

0

12

100.

Organizacja dystrybucji na rynku międzynarodowym

9

12

12

0

12

101.

Finanse samorządów lokalnych w UE

zal.

12

12

0

12

102.

Obsługa klienta w biznesie międzynarodowym

zal.

12

12

0

12

R A Z E M              D3

261

165

96

0

0

0

0

0

0

0

0

33

24

24

36

36

24

36

12

36

0

0

0

0

57

60

60

48

36

liczba egzaminów w sem. D3

0

0

0

0

2

2

3

2

1

R A Z E M          A + B + C + D1 + D2 + D3

1275

672

534

21

48

102

45

60

84

57

84

60

90

78

72

63

81

87

75

84

60

81

12

147

144

141

150

150

144

162

144

93

Liczba egzaminów w semestrze         A + B + C + D1 + D2 + D3

3

3

3

4

4

4

4

4

0

Document info
Document views583
Page views585
Page last viewedSat Jan 21 14:26:42 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments