X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 58 / 108

613 views

0 shares

0 downloads

0 comments

58 / 108

Studia wieczorowe    Kierunek:E K O N O M I A  (4,5-letnie)                         

specjalności

Ekonomika transportu i logistyka,

Turystyka i hotelarstwo,    

L.p.

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I 2004/2005

ROK II 2005/2006

ROK        III 2006/2007

ROK         IV 2007/2008

ROK V 2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

171

87

84

103.

Język obcy (z elementami języka bizensu)

zal.

96

96

32

32

32

104.

Przedmiot ogólnospołeczny I: Socjologia

zal.

48

48

24

24

105.

Przedmiot ogólnospołeczny II:  Historia gospodarcza

1

24

24

24

106.

Przedmiot ogólnospołeczny III: Historia Odrodzonej Polski

zal.

24

24

24

107.

Gospodarka a środowisko

1

24

16

8

16

8

B. Przedmioty podstawowe

444

204

219

108.

Prawo 1  (prawo cywilne)

1

24

16

8

16

8

109.

Makroekonomia

2

72

36

36

24

12

12

24

110.

Matematyka

2

72

24

48

12

24

12

24

111.

Prawo 2  (prawo gospodarcze)

2

24

16

8

16

8

112.

Informatyka

zal.

48

12

0

36

12

36

113.

Finanse i bankowość

3

48

24

24

24

24

114.

Podstawy zarządzania

3

18

9

9

9

9

115.

Mikroekonomia

4

48

24

24

24

12

12

24

116.

Statystyka

4

60

30

30

15

15

15

15

117.

Rachunkowość

4

48

24

24

18

18

118.

Ekonometria

6

72

24

48

12

24

12

24

119.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

8

60

30

30

15

15

15

15

C. Przedmioty kierunkowe

144

72

72

120.

Polityka ekonomiczna

3

24

12

12

12

12

121.

Polityka społeczna

zal.

24

12

12

12

12

122.

Historia myśli ekonomicznej

zal.

36

24

12

24

12

123.

Metody oceny projektów gospodarczych

zal.

24

12

12

12

12

124.

Ekonomia matematyczna

zal.

48

24

24

12

12

125.

Prognozowanie i symulacje

zal.

36

12

12

12

12

24

R A Z E M          A + B + C

1301

647

546

48

0

140

52

76

124

87

107

75

119

60

54

51

57

63

60

51

66

44

15

192

200

194

194

114

108

123

117

59

Liczba egzaminów w semestrze         A + B + C

3

3

3

3

0

1

0

1

0

Document info
Document views613
Page views615
Page last viewedMon Jan 23 11:23:32 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments