X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 60 / 108

543 views

0 shares

0 downloads

0 comments

60 / 108

Studia wieczorowe    Przedmioty kierunkowe dla specjalności: Ekonomika transportu i logistyka

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I 2004/2005

ROK II 2005/2006

ROK        III 2006/2007

ROK         IV 2007/2008

ROK V 2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1..

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

D3Przedmioty specjalnościowe dla

poszczególnych specjalności

53.

Ekonomika  transportu

5

30

15

15

15

15

54.

Logistyka

5

30

15

15

15

15

55.

Ekonomika przedsiębiorstw żeglugowych i portowych

6

30

15

15

15

15

56.

Technologia transportu samochodowego

zal.

8

8

0

8

57.

Technologia transportu kolejowego

zal.

8

8

0

8

58.

Technologia transportu morskiego

zal.

8

8

0

8

Document info
Document views543
Page views545
Page last viewedThu Jan 19 06:36:24 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments