X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 7 / 108

587 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 108

przedmiot w programie. W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr zazwyczaj przypada po 30 punktów. Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym przedmiotom, jeśli stanowią one integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie.

Punkty ECTS przyporządkowywane są przedmiotom, natomiast przyznawane są studentom, dopiero po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej. Punkty nie są przyznawane za dobre oceny – liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość pracy jaka została włożona w zaliczenie przedmiotu wyrażana jest w postaci ocen.

Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje, dla każdego studenta biorącego udział w ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych za konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczone w uczelni przyjmującej zastępują punkty, które normalnie studenci uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposób uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbyty przez studenta w uczelni przyjmującej.

UWAGA!: PAKIETY INFORMACYJNE ECTS SĄ PUBLIKOWANE CO ROKU.

Rok akademicki umieszczony na stronie tytułowej pakietu informuje, że pakiet obejmuje program dla studentów rozpoczynających studia w danym roku akademickim. Wcześniejsze wersje pakietów są dostępne u odpowiednich koordynatorów ECTS

Document info
Document views587
Page views589
Page last viewedSat Jan 21 22:01:47 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments