X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 72 / 108

605 views

0 shares

0 downloads

0 comments

72 / 108

69.

Rynek usług logistycznych

zal.

15

15

0

15

R A Z E M         D3

319

236

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

77

15

53

15

38

15

38

0

0

0

0

0

48

78

60

48

33

Liczba egzaminów w semestrze             D3

0

0

0

0

2

1

3

1

0

R A Z E M         A + B + C + D1 + D2 + D3

1281

711

501

21

48

102

45

60

84

57

84

60

90

69

72

102

60

99

63

84

60

78

12

147

144

141

150

141

162

162

144

90

Liczba egzaminów w semestrze             A + B + C + D1 + D2 + D3

3

3

3

3

4

3

4

3

0

Studia wieczorowe    Przedmioty kierunkowe dla  specjalności: Turystyka i hotelarstwo

N A Z W A

P R Z E D M I O T U

Godziny  zajęć w tym

Rozkład  godzin  zajęć

Egz

obo

po

sem

R

A

Z

E

M

W

Y

K

Ł

A

D

Y

Ć

W

I

C

Z

E

N

L

A

B

O

R

A

T

S

E

M

I

N

A

R

ROK  I 2004/2005

ROK II 2005/2006

ROK        III 2006/2007

ROK         IV 2007/2008

ROK V 2008/2009

sem.

1

sem.

2

sem.

3

sem.

4

Sem.

5

sem.

6

sem.

7

sem

8

sem.

9

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

ĆW

W

CW

W

ĆW

W

ĆW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26

D3Przedmioty specjalnościowe dla

poszczególnych specjalności

51.

Ekonomika  turystyki

5

30

15

15

15

15

52.

Geografia turystyki

5

30

15

15

15

15

53.

Prawo w turystyce

zal.

15

15

0

15

0

54.

Kulturoznawstwo

zal.

15

15

0

15

0

55.

Logistyka usług turystycznych

zal.

8

8

0

8

0

56.

Obsługa ruchu turystycznego

6

30

15

15

15

15

57.

Podstawy hotelarstwa

6

24

12

12

12

12

58.

Marketing  usług  turystycznych

7

30

15

15

15

15

59.

Ekonomika biur podróży

7

24

12

12

12

12

60.

Zarządzanie hotelem

7

24

12

12

12

12

61.

Polityka turystyczna

8

15

15

0

15

0

62.

Badanie rynku usług turystycznych

8

30

15

15

15

15

63.

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw  hotelarskich

zal.

15

0

15

0

15

64.

E-turystyka

zal.

15

0

0

15

15

65.

Strategie rynkowe  podmiotów  turystycznych

zal.

8

8

0

18

R A Z E M         D3

313

172

30

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

60

27

39

39

30

45

18

0

0

0

0

0

60

87

78

75

18

Liczba egzaminów w semestrze             D3

0

0

0

0

2

2

3

2

0

Document info
Document views605
Page views607
Page last viewedMon Jan 23 04:54:24 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments