X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 75 / 108

604 views

0 shares

0 downloads

0 comments

75 / 108

ROK II (2005/2006)

Studia: dzienne, zaoczne, wieczorowe  -   wszystkie specjalności

SEMESTR III

Nazwa przedmiotu

Egzamin

/ zaliczenie

ECTS

Kod przedmiotu

1.

Język obcy z elementami języka biznesu

zaliczenie

0

X

2.

Przedmiot ogólnospołeczny III (Historia odrodzonej Polski, Nauka o polityce, Logika)

zaliczenie

2

X

3.

Wychowanie fizyczne*

zaliczenie

0

X

4.

Finanse i bankowość

egzamin

5

04.3VI23K0212

5.

Podstawy zarządzania

zaliczenie

3

04.0VI23K1113

6.

Mikroekonomia

zaliczenie

7

14.3VI23K0214

7.

Statystyka

zaliczenie

7

11.2VI23K1015

8.

Polityka  ekonomiczna

egzamin

4

14.3VI23K0219

Suma punktów ECTS

28

X

SEMESTR IV

Nazwa przedmiotu

Egzamin

/ zaliczenie

ECTS

Kod przedmiotu

1.

Język obcy z elementami języka biznesu

egzamin

0

X

2.

Wychowanie fizyczne*

zaliczenie

0

X

3.

Mikroekonomia

egzamin

8

14.3VI23K0214

4.

Statystyka

egzamin

8

11.2VI23K1015

5.

Rachunkowość

egzamin

7

14.3VI23K1616

6.

Polityka społeczna

zaliczenie

3

14.3VI23K0220

7.

Nauka o przedsiębiorstwie

egzamin

6

14.3VI23K0425

Suma punktów ECTS

32

X

Roczna suma punktów ECTS

60

* tylko na studiach dziennych

Document info
Document views604
Page views606
Page last viewedMon Jan 23 03:04:14 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments