X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 77 / 108

568 views

0 shares

0 downloads

0 comments

77 / 108

Marketing usług transportowych

Zal.

2

04.7VI23S0952

Rachunek ekonomiczny w transporcie

Zal.

2

04.3VI23S1453

Rynek usług logistycznych

Zal.

2

04.9VI23S0854

Suma punktów ECTS

30

X

* tylko na studiach dziennych

ROK III, IV, V

Studia: dzienne i zaoczne

Specjalność: Ekonomika i organizacja łączności

ROK III (2006/2007)

SEMESTR V

SEMESTR VI

Nazwa przedmiotu

Egz.

/zal.

ECTS

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Egz. /zal.

ECTS

Kod przedmiotu

Ekonometria

Zal.

3

11.9VI23K1017

Ekonometria

Egz.

5

11.9VI23K1017

Historia myśli ekonomicznej

Zal.

3

08.3VI23K0721

Metody oceny projektów gospodarczych

Zal.

3

04.9VI23K0122

Podstawy marketingu

Egz.

6

04.7VI23K0926

Negocjacje

Egz.

4

14.9VI23K0928

Analiza ekonomiczna

Egz.

6

04.3VI23K0427

Wykład promotora

Zal.

1

X

Ekonomik łączności

Egz.

5

14.3VI23S1238

Seminarium

Zal.

2

X

Nowoczesne technologie pocztowe i telekomunikacyjne

Zal.

3

06.9VI23S1239

Ekonomika przedsiębiorstwa pocztowego

Egz.

4

14.3VI23S1240

Ekonomika przedsiębiorstwa pocztowego

Zal.

3

14.3VI23S1240

Polityka gospodarcza łączności

Egz.

3

14.3VI23S1241

Obsługa transportowa poczty

Egz.

3

14.9VI23S1242

Rynek usług łączności

Zal.

3

14.3VI23S0343

Prawo łączności

Zal.

3

10.9VI23S1844

Suma punktów ECTS

29

X

Suma punktów ECTS

31

X

ROK IV (2007/2008)

SEMESTR VII

SEMESTR VIII

Nazwa przedmiotu

Egz. /zal.

ECTS

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Egz. /zal.

ECTS

Kod przedmiotu

Międzynarod. stosunki gospod.

Zal.

3

14.6VI23K0618

Międzynarod. stosunki gospod.

Egz.

4

14.6VI23K0618

Ekonomia matematyczna

Zal.

3

11.9VI23K1023

Prognozowanie i symulacje

Zal.

2

11.9VI23K1024

Finanse przedsiębiorstw

Egz.

5

04.3VI23K0529

Rachunkowość zarządcza

Egz.

5

14.3VI23K1630

Wykład fakultat. kierunkowy 1

Zal.

1

X

Wykład fakultat. kierunkowy 3

Zal.

1

X

Wykład fakultat. kierunkowy 2

Zal.

1

X

Wykład fakultat. kierunkowy 4

Zal.

1

X

Wykład fakultatywny ogólny* 1

Zal.

1

X

Wykład fakultatywny ogólny* 3

Zal.

1

X

Wykład fakultatywny ogólny* 2

Zal.

1

X

Wykład fakultatywny ogólny* 4

Zal.

1

X

Seminarium magisterskie

Zal.

2

X

Seminarium magisterskie

Zal.

2

X

Marketing usług łączności

Egz.

6

04.7VI23S0345

Ekonomika firmy telekom.

Egz.

5

14.3VI23S0347

Analiza działalności gospod. przedsiębiorstw  łączności

Zal.

4

04.3VI23S0346

System ekonom.-finans. przedsiębiorstw łączności

Egz.

5

14.3VI23S0348

Ekonomika firmy telekom.

Zal.

3

14.3VI23S0347

Systemy informatyczne w łączności

Zal.

3

11.3VI23S0349

Suma punktów ECTS

30

X

Suma punktów ECTS

30

X

ROK V (2008/2009)

SEMESTR IX

Nazwa przedmiotu

Egz. /zal.

ECTS

Kod przedmiotu

Prawo pracy

Zal.

4

10.9VI23K1831

Rynek kapitałowy

Zal.

5

04.3VI23K0232

Integracja europejska

Zal.

5

10.7VI23K0233

Wykład fakultatywny kierunkowy 1

Zal.

1

X

Document info
Document views568
Page views570
Page last viewedFri Jan 20 20:13:10 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments