X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 81 / 108

540 views

0 shares

0 downloads

0 comments

81 / 108

ROK III, IV, V

Studia: dzienne i zaoczne

Specjalność: Finanse i zarządzanie administracją publiczną

ROK III (2006/2007)

SEMESTR V

SEMESTR VI

Nazwa przedmiotu

Egz.

/zal.

ECTS

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Egz. /zal.

ECTS

Kod przedmiotu

Ekonometria

Zal.

3

11.9VI23K1017

Ekonometria

Egz.

5

11.9VI23K1017

Historia myśli ekonomicznej

Zal.

3

08.3VI23K0721

Metody oceny projektów gospodarczych

Zal.

3

04.9VI23K0122

Podstawy marketingu

Egz.

6

04.7VI23K0926

Negocjacje

Egz.

4

14.9VI23K0928

Analiza ekonomiczna

Egz.

6

04.3VI23K0427

Wykład promotora

Zal.

1

X

Finanse publiczne

Egz.

4

14.3VI23S1638

Seminarium

Zal.

2

X

Rachunkowość

sektora publicznego

Zal.

4

14.3VI23S1639

Ekonomika sektora publicznego

Egz.

6

14.3VI23S1641

Prawo

samorządu terytorialnego

Zal.

3

10.9VI23S1840

Planowanie budżetowe

Egz.

6

14.3VI23S1642

Techniki normatwórcze

w prawie miejscowym

Zal.

4

10.9VI23S1843

Suma punktów ECTS

29

X

Suma punktów ECTS

31

X

ROK IV (2007/2008)

SEMESTR VII

SEMESTR VIII

Nazwa przedmiotu

Egz. /zal.

ECTS

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Egz. /zal.

ECTS

Kod przedmiotu

Międzynarod. stosunki gospod.

Zal.

3

14.6VI23K0618

Międzynarod. stosunki gospod.

Egz.

4

14.6VI23K0618

Ekonomia matematyczna

Zal.

3

11.9VI23K1023

Prognozowanie i symulacje

Zal.

2

11.9VI23K1024

Finanse przedsiębiorstw

Egz.

5

04.3VI23K0529

Rachunkowość zarządcza

Egz.

5

14.3VI23K1630

Wykład fakultat. kierunkowy 1

Zal.

1

X

Wykład fakultat. kierunkowy 3

Zal.

1

X

Wykład fakultat. kierunkowy 2

Zal.

1

X

Wykład fakultat. kierunkowy 4

Zal.

1

X

Wykład fakultatywny ogólny* 1

Zal.

1

X

Wykład fakultatywny ogólny* 3

Zal.

1

X

Wykład fakultatywny ogólny* 2

Zal.

1

X

Wykład fakultatywny ogólny* 4

Zal.

1

X

Seminarium magisterskie

Zal.

2

X

Seminarium magisterskie

Zal.

2

X

Finanse lokalne

Egz.

5

04.3VI23S1644

Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

Egz.

5

14.3VI23S1648

Strategia rozwoju lokalnego

Zal.

2

04.9VI23S1645

Strategia finansowania gospodarki samorządowej

Egz.

5

14.3VI23S1649

Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych

Zal.

2

04.0VI23S1646

Zamówienia publiczne

Zal.

1

14.3VI23S1650

Zarządzanie finansami w podmiotach sektora publicznego

Zal.

2

14.3VI23S1647

Logistyka w jednostkach samorządu terytorialnego

Zal.

2

04.9VI23S0851

Europejski rynek usług bankowych

Zal.

1

04.3VI23S0252

Administracja samorządowa

Zal.

1

10.6VI23S1853

Suma punktów ECTS

28

X

Suma punktów ECTS

32

X

ROK V (2008/2009)

SEMESTR IX

Nazwa przedmiotu

Egz. /zal.

ECTS

Kod przedmiotu

Prawo pracy

Zal.

4

10.9VI23K1831

Rynek kapitałowy

Zal.

5

04.3VI23K0232

Integracja europejska

Zal.

5

10.7VI23K0233

Wykład fakultatywny kierunkowy 1

Zal.

1

X

Wykład fakultatywny kierunkowy 2

Zal.

1

X

Wykład fakultatywny kierunkowy 3*

Zal.

1

X

Wykład fakultatywny kierunkowy 4*

Zal.

1

X

Seminarium magisterskie

Zal.

6

X

Systemy podatkowe w Unii Europejskiej

Zal.

3

14.3VI23S0554

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zal.

3

04.7VI23S0955

Document info
Document views540
Page views542
Page last viewedWed Jan 18 19:15:02 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments