X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 86 / 108

600 views

0 shares

0 downloads

0 comments

86 / 108

WYKAZ FAKULTETÓW

na studia dzienne  na rok akademicki 2004/2005

Lp

Przedmiot

Prowadzący

Rok IV

Rok V

Sem 7

sem. 8

sem. 9

1.

Zarządzanie small biznesem

prof. Wojciech  Bąkowski

15

2.

Polskie przedsiębiorstwa na rynku unijnym

dr Małgorzata  Brojak-Trzaskowska

15

3.

Przekształcenia własnościowe i wycena przedsiębiorstw

dr Jacek Buko

15

4.

Partnerstwo w łańcuchu dostaw

dr Izabela  Dembińska-Cyran

15

5.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

dr Józef Gontarz

15

6.

Walory turystyczne państw bałkańskich

prof. A. Giza

15

7.

Alterglobalizm

dr Anna Grabowska-Pieśla

15

8.

Funkcjonowanie władzy państwowej i samorządu terytorialnego w różnych krajach świata

dr Hanna Janowska

15

9.

Wpływ integracji Polski z Unią Europejska na transport

dr Tomasz Kwarciński

15

10.

Sieci teleinformatyczne

dr Piotr Ładny

15

11.

Controlling w zarządzaniu firmami usługowymi

dr Jerzy Markow

15

12.

Geografia transportu

prof. Eugeniusz  Mazur

15

13.

Bankructwa przedsiębiorstw – aspekty prawne i ekonomiczne

dr Krzysztof Michaluk

15

14.

Zabezpieczenie i windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym

dr Anna  Olkiewicz

15

15.

Negocjacje

prof. Grażyna  Rosa

15

16.

Marketing na rynkach zagranicznych

dr Agnieszka Smalec

15

17.

Transport na usługach turystyki (na przykładzie Pomorza Zachodniego)

prof. Józef  Stanielewicz

15

18.

Spedycja portowo-morska

dr Zenon Sosnowski

15

19.

Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym

dr Piotr   Szczypa

15

20.

Systemy telekomunikacyjne w turystyce

dr Daniel     Szostak

15

21.

Turystyka wiejska

dr Anna   Tokarz

15

22.

Finanse and monetarny system (Finanse i system monetarny)

dr Hanna       Janowska

15

23.

Proces kształtowania i zmiany ludzkich postaw

dr Bazyli   Baran

15

24.

Bankowość pocztowa

dr Jacek   Buko

15

25.

Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem

dr Wojciech  Downar

15

26.

Rynek bankowo-finansowy Unii Europejskiej

prof. Stanisław  Flejterski

15

27.

Telematyka w transporcie drogowym

dr Józef   Gontarz

15

28.

Organizacja i finansowanie usług komunalnych

dr Małgorzata  

Gorzałczyńska-Koczkodaj

15

29.

Ubezpieczenia w przedsiębiorstwie

dr Anna Hryszko

15

30.

Krajoznawstwo z elementami etnografii

mgr Ryszard Kotla

15

31.

Społeczne i gospodarcze skutki (efekty) globalizacji i integracji

dr Tomasz Kwarciński

15

32.

Grupy kapitałowe

dr Jolanta  Lubomska-Kalisz

15

33.

Ochrona środowiska w transporcie i łączności

prof. Eugeniusz Mazur

15

34.

Nowoczesne instrumenty finansowe

dr Krzysztof Michaluk

15

Document info
Document views600
Page views602
Page last viewedSun Jan 22 23:45:50 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments