X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 89 / 108

574 views

0 shares

0 downloads

0 comments

89 / 108

Przedmiot obligatoryjny: JĘZYK FRANCUSKI – poziom A

Pozycja planu studiów :

dziennych 1

zaocznych1

wieczorowych1

Nazwa jednostki: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Cel:

Przygotowanie studentów do porozumiewania się w zakresie prostych sytuacji dnia codziennego, rozumienia i czytania krótkich, prostych tekstów, pisania krótkiej notatki, wypełnienia formularza zawierającego dane osobowe, stawianie pytań i udzielania odpowiedzi, wyrażenia w prostych zdaniach swoich upodobań.

Program:

         Wyjaśnienie różnic między fonetyką a pisownią, wprowadzenie podstawowego materiału leksykalnego obejmującego następującą tematykę: przedstawianie się, zawieranie znajomości, umawianie się na spotkanie, podawanie godziny, daty, czas wolny, posiłki, zakupy, zdrowie, rozkład dnia.

 Wprowadzenie materiału gramatycznego:

- rodzaje i ich tworzenie

- rodzajniki nieokreślone, określone i cząstkowe

- liczebniki

- zaimki osobowe akcentowane

- grupy koniugacyjne, czasowniki regularne i nieregularne, czasowniki zwrotne w

  czasie présent, passé composé, futur proche

- tryb rozkazujący

- negacja, różne rodzaje przeczeń

- tworzenie pytań

- zaimki wskazujące przymiotne, dzierżawcze i dopełnieniowe

- przymiotniki – tworzenie rodzaju żeńskiego, ich miejsce w zdaniu

LITERATURA:

Pozycje zwarte ( podręczniki):

1. Sans Frontières I

2. Panorama I

3. Café Crème I

4. Le français à grande vitesse I

5. TempoI

6. Champion I

7. Campus I

8. Vocabulaire – entraînez-vous

Document info
Document views574
Page views576
Page last viewedSat Jan 21 00:49:26 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments