X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 9 / 108

556 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 108

INFORMACJE OGÓLNE

Historia wyższego szkolnictwa w Szczecinie wiąże się nierozerwalnie z obecnym Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług, którego początek sięga okresu powojennego. W 1946 roku, mając na uwadze potrzebę kształcenia kadr dla gospodarki Pomorza Zachodniego, powołano oddział Akademii Handlowej w Poznaniu. Od początku istnienia siedzibą Wydziału był budynek przy ul. Mickiewicza 66.

W 1950 roku Oddział Akademii Ekonomicznej uzyskuje status samodzielnej uczelni, stając się Wyższą Szkołą Ekonomiczną. W 1955 roku nastąpiło włączenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej o do nowopowstałej Politechniki Szczecińskiej, jako Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu Drogowego. W 1964 roku zmieniono nazwę na Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu. W 1975 roku siedziba Wydziału powiększyła się o nowy budynek przy ul. Mickiewicza 64, znalazły się tu nowe sale dydaktyczne oraz gabinety dla pracowników.

W 1985 roku Wydział wszedł w skład nowopowstałego Uniwersytetu Szczecińskiego przyjmując nazwę Wydziału Ekonomicznego. W 1990 roku Instytut Ekonomiki Transportu osiągnął samodzielność akademicką. Na Uniwersytecie Szczecińskim z Wydziału Ekonomicznego wyodrębniony zostaje Wydział Transportu i Łączności.

Dnia 1 lutego 1999 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Wydział zyskuje nową nazwę - Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. W tym samy czasie Wydział zmienia swoją siedzibę z ulicy Mickiewicza 64 na ulicę Cukrową 8. W nowym budynku wydziału znajduje się 28 sal dydaktycznych, 2 sale wykładowe, 2 laboratoria komputerowe, nowoczesna biblioteka i czytelnia oraz ok. 70 gabinetów pracowników. Obecnie wydział posiada pełne uprawnienia akademickie w zakresie nadawania stopni naukowych tj. doktora i doktora habilitowanego oraz może występować z wnioskami o nadanie tytułu profesora.

Document info
Document views556
Page views558
Page last viewedThu Jan 19 17:34:33 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments