X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 90 / 108

528 views

0 shares

0 downloads

0 comments

90 / 108

Przedmiot obligatoryjny : JĘZYK FRANCUSKI – poziom B

Pozycja planu studiów :

dziennych 1

zaocznych1

wieczorowych1

Nazwa jednostki : Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Cel : Przygotowanie studentów – późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami zagranicznymi w języku francuskim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku.

Program :

      Powtórzenie, utrwalenie oraz uzupełnienie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego obejmującego tematykę życia codziennego i zagadnienia zwiazane z funkcjonowaniem we współczesnym świecie np. bank, hotel, dworzec, wskazywanie i pytanie o drogę w budynku i poza nim, multimedia.

Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z życiem zawodowym : szukanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, curriculum vitae, list motywacyjny, struktura przedsiębiorstwa, warunki pracy, rozmowa przez telefon, reklama.

Materiał gramatyczny :

-

czasy :passé récent, imparfait, plus-que-parfait, futur simple

-

tryb conditionnel i zdania warunkowe

-

mowa zależna

-

zaimki względne

-

gérondif

-

zgodność czasów w mowie zależnej

LITERATURA :

Pozycje zwarte( podręczniki) :

1. Le français à grande vitesse I

2. Café Crème

3. Le français de l’entreprise

4. Carte de visite – français des relations professionnelles

5. Dictionnaire d’économie

6. Point par Point – Exercices de grammaire. I, II

7. Démarches quotidiennes

   Aktualne teksty  z internetu

   Czasopisma : ‘Express, Le Figaro, Ca m’interesse

Document info
Document views528
Page views530
Page last viewedTue Jan 17 13:08:41 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments