X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 91 / 108

530 views

0 shares

0 downloads

0 comments

91 / 108

Przedmiot obligatoryjny: JĘZYK FRANCUSKI – poziom C

Pozycja planu studiów :

dziennych 1

zaocznych1

wieczorowych1

Nazwa jednostki: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Cel: Przygotowanie studentów do sprawnego funkcjonowania u zagranicznych pracodawców w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami zagranicznymi albo w przedsiębiorstwach działających poza granicami kraju w języku francuskim, jak również do korzystania z literatury fachowej.

Program:

   Pierwszy semestr – okres wyrównawczy – powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego obejmującego następującą tematykę: pracownik (dane personalne, charakterystyka zewnętrzna i wewnętrzna, cechy charakteru potrzebne na poszczególnych stanowiskach, motywacja w pracy, zainteresowania), miejsce zamieszkania i pracy ( wyposażenie, umeblowanie), wskazywanie i pytanie o drogę w budynku i poza nim.

   W zakresie problematyki zawodowej: pojęcia ekonomiczne, praca zawodowa: warunki pracy i płacy, style zarządzania, prawa i mechanizmy rynku, marketing, reklama, bankowość, podatki, negocjacje, korespondencja handlowa.

Materiał gramatyczny:

- tryb subjonctif

- future antérieur

- zgodność czasów w mowie zależnej

LITERATURA:

Pozycje zwarte (podręczniki):

1. Carte de visite – Français des relations professionnelles

2. Le français de l’entreprise

3. Dictionnaire de l’entreprise

4. Dictionnaire de gestion

5. Démarches quotidiennes

6. Point par Point – exercices de grammaire

Materiały internetowe i prasa fachowa

Document info
Document views530
Page views532
Page last viewedTue Jan 17 16:06:07 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments