X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 93 / 108

553 views

0 shares

0 downloads

0 comments

93 / 108

Przedmiot obligatoryjny:  JĘZYK ANGIELSKI –  poziom A 2

Pozycja planu studiów :

dziennych 1

zaocznych1

wieczorowych1

Nazwa jednostki: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Cel:

Rozumienie wypowiedzi i często używanych wyrażeń w zakresie tematów związanych z życiem codziennym,  porozumiewanie się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, bezpośrednia wymiana zdań na tematy znane i typowe, pisanie krótkich tekstów na temat codziennych spraw własnego otoczenia, opisów obecnych i przeszłych wydarzeń oraz prostych listów prywatnych.

Program:

Program obejmuje materiał gramatyczny umożliwiający  opis obecnych, przeszłych i przyszłych wydarzeń (podstawowe czasy gramatyczne, strona czynna i bierna) oraz materiał leksykalny umożliwiający  funkcjonowanie w prostych , codziennych sytuacjach komunikacyjnych, jak również  sytuacjach związanych z uczelnią  i pracą (rozumienie prostych ogłoszeń, pisanie CV i listu motywacyjnego).

Literatura:

Pozycje zwarte (podręczniki)

1.

„New Headway” pre-intermediate – Oxford

2.

„English File” II – Oxford

3.

„Enterprise” elementary i pre-intermediate – Express Publishing

4.

“Inside Out” pre-intermediate – Macmillan

5.

“Lifelines” pre-intermediate – Oxford

6.

“Market Leader” pre-intermediate – Longman

7.

“First Insights into Business” – Longman

8.

”In Company” pre-intermediate Macmillan

Czasopisma (teksty adaptowane):

1.

“Newsweek”

2.

“Economist”

3.

“Financial Times”

4.

“BBC news - internet

Document info
Document views553
Page views555
Page last viewedThu Jan 19 16:09:22 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments