X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 94 / 108

558 views

0 shares

0 downloads

0 comments

94 / 108

Przedmiot obligatoryjny: JĘZYK ANGIELSKI - poziom B 1

Pozycja planu studiów :

dziennych 1

zaocznych1

wieczorowych1

Nazwa jednostki: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Cel:

Rozumienie głównych wątków standartowych wypowiedzi, które dotyczą spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego. Tworzenie prostych, spójnych wypowiedzi ustnych lub pisemnych na tematy znane bądź będące przedmiotem zainteresowania. Opisywanie doświadczeń, zdarzeń i zamierzeń wraz z krótkim wyjaśnieniem lub uzasadnieniem.

Program:

Program obejmuje powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego obejmującego tematykę codzienną i zagadnienia związane z funkcjonowaniem w codziennym świecie.  W zakresie tematyki zawodowej przewiduje się następujące zakresy tematyczne:  podstawowe pojęcia ekonomiczne i polityczne, tradycje kulturowe poszczególnych narodów, zagadnienia związane ze współpracą i tolerancją, historię powstania i najważniejsze instytucje Unii Europejskiej.

Literatura:

Pozycje zwarte (podręczniki):

1.

„In Company” – intermediate – Macmillan

2.  „New Insights into Business” – Longman

3.

„Market Leader” intermediate – Longman

4.

“International Express” intermediate – Oxford

5.

“Inside Out” intermediate - Macmillan

6.

„Business and Commerce” – Oxford

7.

“English File” intermediate - Oxford

Czasopisma:

1.

„Newsweek”

2.

„Economist”

3.

„Independent”

4.

„Time”

Materiały z Internetu i telewizji (CNN, BBC, Sky News)

Document info
Document views558
Page views560
Page last viewedFri Jan 20 02:34:36 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments