X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 95 / 108

597 views

0 shares

0 downloads

0 comments

95 / 108

Przedmiot obligatoryjny: JĘZYK ANGIELSKI - poziom B 2

Pozycja planu studiów :

dziennych 1

zaocznych1

wieczorowych1

Nazwa jednostki: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Cel:

Rozumienie głównych wątków  przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności.  Porozumiewanie się z rodzimym użytkownikiem języka, formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych bądź pisemnych  w szerokim zakresie tematów.  Formułowanie przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi ustnych lub pisemnych, a także wyjaśnianie swojego stanowiska  w sprawach będących przedmiotem dyskusji.

Program:

Program obejmuje powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego obejmującego tematykę i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we współczesnym świecie.  W zakresie tematyki zawodowej przewiduje się następujące zakresy tematyczne:  globalizacja, różnice kulturowe w biznesie,  negocjacje, etyka, media.

Literatura:

Pozycje zwarte (podręczniki):

2.

„In Company” – upper-intermediate – Macmillan

2.  „New Insights into Business” – Longman

8.

„Market Leader” upper-intermediate – Longman

9.

“International Express” upper-intermediate – Oxford

10.

“Inside Out” upper-intermediate - Macmillan

11.

„Business and Commerce” – Oxford

12.

“English File” upper-intermediate - Oxford

Czasopisma:

5.

„Newsweek”

6.

„Economist”

7.

„Independent”

8.

„Time”

Materiały z Internetu i telewizji (CNN, BBC, Sky News)

Document info
Document views597
Page views599
Page last viewedSun Jan 22 19:10:41 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments