X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 96 / 108

616 views

0 shares

0 downloads

0 comments

96 / 108

Przedmiot obligatoryjny: JĘZYK NIEMIECKI – poziom A

Pozycja planu studiów :

dziennych 1

zaocznych1

wieczorowych1

Nazwa jednostki: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Cel:

Rozwinięcie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie efektywnego komunikowania zamierzonych treści i intencji w sytuacjach życia codziennego oraz sytuacjach związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu, a także przygotowanie do samodzielnej pracy nad pogłębianiem znajomości języka niemieckiego.

Program:

Zagadnienia gramatycznie niezbędne do realizacji materiału leksykalnego obejmującego tematykę codzienną i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we współczesnym świecie np. zachowanie się w typowych sytuacjach (podróże, dworzec, lotnisko, hotel, restauracja, bank) rekreacja, multimedia, udzielanie i uzyskiwanie informacji (telefonowanie).

w zakresie problematyki zawodowej:

podstawowe pojęcia ekonomiczne, wybrane problemy rynku, zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, turystyka, telekomunikacja, korespondencja handlowa - typowe pisma, dokumenty związane z ubieganiem się o pracę.

LITERATURA:

Pozycje zwarte (podręczniki):

1.

„Themen” 1, 2  - M. Hueber Verlag  

2.

„Wirtschaftsdeutsch Für Anfäger” - E. Klett Verlag

3.

S. Bęza: „Deutsch Im Büro”

Czasopisma:

1.

„Markt”,

2.

„Focus”,

3.

„Deutschland”

Document info
Document views616
Page views618
Page last viewedMon Jan 23 21:01:01 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments