X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 97 / 108

570 views

0 shares

0 downloads

0 comments

97 / 108

Przedmiot obligatoryjny : JĘZYK.NIEMIECKI - Poziom B

Pozycja planu studiów :

dziennych 1

zaocznych1

wieczorowych1

Nazwa jednostki: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Cel: Przygotowanie studentów, późniejszych pracobiorców i pracodawców do                                           sprawnego funkcjonowania w przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w          firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami zagranicznymi w jęz. niemieckim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku. Możliwość zdawania egzaminu Zertifikat Deutsch für den Beruf

Program/ założenia dydaktyczne:

Rozumienie ze słuchu: student rozumie większość audycji radiowych i telewizyjnych programów informacyjnych, a także podstawowe myśli wyrażone w sytuacjach życia codziennego, jak i zawodowego. Studiujący kierunki ekonomiczne rozumieją dość dobrze i dobrze odtwarzane z kasety dialogi osób uczestniczących w życiu zawodowym, nagrane w naturalnych warunkach.

Rozumienie tekstu czytanego: student rozumie teksty o tematyce ogólnej i zawodowej. Rozróżnia styl pisania (pismo handlowe, prywatny list, podanie). Czyta z pomocą i bez pomocy nauczyciela artykuły w prasie fachowej.

Mówienie: Student radzi sobie w większości sytuacji, umie wyrazić własne zdanie. Prowadzi dialogi bez przygotowania. Ma opanowane słownictwo dotyczące zainteresowań, podróży, studiów, spraw codziennych. Radzi sobie także dobrze w takich sytuacjach życia zawodowego, jak: rozmowa na temat praktyk, przyszłej czy też obecnej pracy, telefonowanie, obsługa prostych urządzeń, prezentacja firmy, opis drogi, poruszanie się wewnątrz budynku, przedstawienie planu pracy( terminy spotkań, podróż służbowa, rezerwacja hotelu), rozmowa kwalifikacyjna,

elementy negocjacji. Stosuje poprawnie zwroty i struktury związane z sytuacjami   komunikacyjnymi.

         W sytuacji życia zawodowego potrafi on w prosty sposób opowiedzieć o swoich wrażeniach, np. nastawieniu do pracy i uzasadnić swoje zdanie.

Pisanie: student umie napisać list, podanie, życiorys, list motywacyjny, ogłoszenie do gazety. Potrafi opisać swoje przeżycia,  wrażenia i przemyślenia, uzasadniając swoje zdanie.

Podręczniki:

-„Unternehmen Deutsch”,

-„Wirtschaftsdeutsch von A bis Z”

-„Deutsch im Büro“,

-„Dialog Beruf“ Teil I i Teil II,

-„Moderne deutsche Handelskorrespondenz“,

-„Wirtschaftsgesprache“

Inne materiały dydaktyczne, np:   

-prasa codzienna i ekonomiczna ( „Markt”, „Deutschland”,itp.)

-oryginalne materiały, np. prospekty, reklamówki, pisma handlowe, katalogi , itp

-inne podręczniki, np.: „Deutsch- Lesetexte”, „Tatsachen uber Deutschland”

Document info
Document views570
Page views572
Page last viewedFri Jan 20 22:34:16 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments