X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 98 / 108

601 views

0 shares

0 downloads

0 comments

98 / 108

Przedmiot obligatoryjny : JĘZYK NIEMIECKI - Poziom C

Pozycja planu studiów :

dziennych 1

zaocznych1

wieczorowych1

Nazwa jednostki: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Cel: Przygotowanie Studentów, późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami zagranicznymi w jęz. niemieckim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku. Przygotowywanie studentów do zdawania egzaminu Prüfung Wirtschaftsdeutsch.

Program

Studenci mają posługiwać się językiem w sposób kompetentny praktycznie w każdej sferze życia. W zakresie życia zawodowego mają porozumiewać się swobodnie, adekwatnie do wymagań sytuacji, używając dość skomplikowanych struktur gramatycznych. Dużą wagę przywiązuje się do nauki prezentacji (prezentacja produktu, firmy), i prowadzenia korespondencji handlowej oraz swobodnej analizy danych ekonomicznych, wykresów itp.

Studenci czytają również teksty z fachowej prasy ekonomicznej, dyskutują na zadany temat i wyrażają własne zdanie. Rozszerzają zakres kompetencji językowej, słuchając z kaset bardziej skomplikowanych wypowiedzi, nagranych w naturalnych warunkach. Rozumieją programy informacyjne w radiu i telewizji.

Główne zagadnienia to: rynek, poszukiwanie partnerów handlowych, korespondencja handlowa, targi, zwiększanie sprzedaży, zarządzanie personelem, poszukiwanie pracy za granicą, Unia Europejska.

Literatura

„Marktchance” Mittelstufe I

„Marktchance” Mittelstufe II

„Wirtschaft auf Deutsch“

„Deutsch im Büro“

„Bewerben, Vorstellen, Tests bestehen“, „Präsentieren und Verhandeln“

Inne materiały dydaktyczne:

-Prasa codzienna i ekonomiczna („ Markt” , „Handelsblatt”, „Die Woche”, „Effekt”, inne)

- Oryginalne materiały, np. prospekty, reklamówki, pisma handlowe itp

Document info
Document views601
Page views603
Page last viewedSun Jan 22 23:47:52 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments