X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 99 / 108

584 views

0 shares

0 downloads

0 comments

99 / 108

Przedmiot obligatoryjny:SOCJOLOGIA  (OGÓLNOSPOŁECZNY II)

Pozycja planu studiów :

dziennych 2

zaocznych2

wieczorowych2

Nazwa jednostki: Instytut Socjologii

Cel:

Celem wykładów jest przedstawienie szerokiej panoramy problematyk socjologii współczesnej i jej związku z innymi naukami społecznymi. szczególnie akceptowana będzie natura prawidłowości socjologicznych.

Program:

1. Opis świata społecznego w rysie historycznym. Konceptualizacje zjawisk społecznych.

2. Fenomen rzeczywistości społecznej. Procesualna natura świata społecznego.

3. Struktura społeczna - klasyfikacja cech.

4. Interakcja społeczna.

5. Stratyfikacja społeczna - mobilność społeczna.

6. Instytucje - formy stabilizacji życia społecznego.

7. Fenomeny kultury - ujęcie klasyczne i w kategoriach memetyki.

8. Rozwój metod badań socjologicznych.

9. Zagadnienia socjologii wsi i miasta.

10. Problematyka środowisk lokalnych.

11. Osobliwości socjologiczne.

LITERATURA:

Pozycje zwarte:

1. Kłosowska A.: Socjologia kultury

2. Menterys A.: Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych

3. Turner J.H.: Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie

4. Bokszański Z.: Stereotypy a kultura

5. Mcraeh.: Świat w roku 2000

6. Biedrzycki M.: Genetyka kultury

7. J. Ortega Y Basset: Bunt Mas i inne pisma socjologiczne

8. Popper K. R.: Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności

Document info
Document views584
Page views586
Page last viewedSat Jan 21 14:36:01 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments