X hits on this document

Word document

1 Professionell Installation av säker XP PRO för Privatpersoner - page 13 / 29

109 views

0 shares

2 downloads

0 comments

13 / 29

9.2 Installation av SP3 via USB eller CD

OM INSTALLATION AV SP3 SKER VIA CD eller USB, starta installationen,

       Följ skärmanvisningar!

o

Starta därefter om datorn.  ***Under omstarten, koppla då in nätverks/modemkabeln***

o

Gå därefter direkt vidare till avsnitt : 9.3

9.3 Installera Javastöd, Internet Explorer 8 samt DirectX

Logga in som administratör, Starta Internet Explorer, Välj favoriter/Uppdateringar laddas ner Här,

Välj ”Internet Explorer 8 för Win. XP”, Hämta, Kör, Kör, Nej till att deltaga, Acceptera licens, Nästa,

(installation pågår), Välj att starta om när installationen är klar. Logga in igen,

Starta Internet Explorer, Nästa, Nej, Välj Egna, Behåll nuvarande, Nej, Inaktivera, nej, Ja, Slutför

Nästa, Nej, Egna inställningar, Visa, Nej, Inaktivera, Inaktivera JA, Slutför.

Starta Internet Explorer, stäng de 2 högra flikarna, via meny: Favoriter välj: Ladda ner JavaStödet Här

Välj: ”Gratis Java-hämtning”, Kör, Kör, Installera, Stäng

Välj Favoriter\Installera shockwave, Agree & install Now, Installera, tryck mellanslag om så anges

Avmarkera Ev. Google Toolbar, nästa, Install, vänta tills ”installation complete” visas.

Klicka på Downloads, välj Downloads home Klicka på Flash player under ”Readers and players

Avmarkera Free Google Toolbar, Klicka på info-fältet upptill: Installera activeX-kontrollen,

Välj Installera, (vänta), Vänta tills ”Successfully”.

Klicka på ”Stjärna”för ”Favoriter”, ”Uppdateringar laddas ner här”, klicka på: DirectX,

Välj: ”DirectX End-user Runtime”, Fortsätt, hämta, Kör, Kör, Acceptera avtalet,

Nästa, Nästa, ”Slutför..”. Stäng alla öppna fönster,

Om gul Sköld vid Klockan visar ”Nya uppdateringar..” Klicka Där, Välj anpassad installation

Installera alla nya uppdateringar. STARTA sedan OM datorn.

9.4 När ni har SP3 & IE8 --Installera uppdateringar via MSUpdate!

OBS! WindowsUpdate MÅSTE köras i detta avsnitt, annars fungerar inte alla efterföljande steg OBS!

*Koppla in nätverkskabeln/modemkabeln om den inte redan är inkopplad * Datorn Startas

Logga in som Administratör igen, Starta Internet Explorer,

Välj favoriten: MSUpdate, Börja nu, Fortsätt, Installera ActiveX-kontrollen, Installera,

Sök efter uppdateringar, Anpassad installation, (vänta tills sökningen är klar)

I Vänstra spalten välj: ”Programvara Tillvalsuppdatering” (svara ev. JA) & välj: ”markera ALLA

Avmarkera: ”Windows Search 4.0…**, samt markera ”visa inte den här uppdateringen igen

Avmarkera: ”Windows Live…**, samt markera ”visa inte den här uppdateringen igen

                                                                               ** Dessa funktioner används sällan samt tar prestanda & tid

I Vänstra spalten välj: ”Maskinvara Tillvalsuppdatering” (svara ev. JA) lägg till Alla tillvalsuppdat

Klicka på: ”Granska & installera uppdateringar”, ”Installera Uppdateringar”, Uppdateringar hämtas & installeras, Acceptera ev. licensavtal, Välj: Stäng av datorn senare Stäng öppna fönster                       

Skapad av: Thomas Ekström, Bålsta                                                               Skapad Datum: 2009-07-06

Senast Redigerad: 2009-09-16 13:48 Senast sparat av Thomas Ekström Senast Utskriven: 2009-06-17 13:54

© 2004-2010 Thomas Ekström, 74635 Bålsta - http://www.WinGuider.se/                                Sida 13 av 25

Document info
Document views109
Page views110
Page last viewedWed Jan 18 18:19:33 UTC 2017
Pages29
Paragraphs1426
Words13408

Comments