X hits on this document

Word document

1 Professionell Installation av säker XP PRO för Privatpersoner - page 15 / 29

119 views

0 shares

2 downloads

0 comments

15 / 29

Tilldela Enhetsbeteckning T:, Nästa

Välj NTFS som Filsystem, Ange 1024 som storlek på allokeringsenhet

Ange Volymetikett: Temp, Nästa, slutför (vänta medan partitionen skapas & formateras)

Skapa Zwap-Partition                       (OBS! om 2 hårddiskar finns, Utför nedan på Disk utan C:\)

HK på ”Ledigt Utrymme”, Välj Ny partition/Logisk enhet (Partitionsguiden startar), Nästa

Skapa Primär partition / Logisk enhet, Nästa, Ange ALLT kvarvarande utrymme.

Tilldela Enhetsbeteckning Z:, Nästa

Välj NTFS som Filsystem, Ange 4096 som storlek på allokeringsenhet

Ange Volymetikett: ZwapFil, Nästa, slutför (vänta medan partitionen skapas & formateras)

Högerklicka på C:, Välj egenskaper & i vita fältet skriv: SystemETT*, OK Stäng alla öppna fönster.

* Har ni fler datorer som installeras enligt WinGuider, döp då deras C:\ till SystemTVÅ och SystemTRE osv.

Hårddiskytan är nu logiskt indelat, Program installeras tillP:”, Filer & dokument sparas tillD:

VAR SAK HAR NU SIN PLATS!

10.1 Skapa filstruktur med ”mappar.bat”

Via ”Start / Kör” skriv CMD  och tryck ”enter

Skriv A: och tryck Enter (nu skall ”A:\>” visas i cmd.exe)

skriv Mappar.bat och tryck Enter (Svart ruta med text visas, Vänta tills Färdig, tryck Enter)

10.2 Konfigurera Administratörens inställningar

Skriv nu: ”Admin.reg”. Välj Infoga i registret”, Vänsterklicka på: Ja följt av OK  

10.2.1 Kopiera GRUNDPROFILERNA till D:\Profiler

Starta utforskaren, Klicka på ”+” vid ”Den här datorn

Klicka 1 gång på ”SystemEtt” (dvs. C:)

Dubbelklicka på ”Documents and settings” i högra rutan.

Vänsterklicka på ”All users” & håll ner ”Ctrl” samt vänsterklicka på ”Default User” Släpp ”Ctrl& högerklicka på det markerade området, välj ”Kopiera

Dubbelklicka på ”Dokument (D:)” Högerklicka på ”Profiler” i Vänstra rutan & välj ”Klistra in

10.2.2 KONFIGURERA SYSTEMETS INSTÄLLNINGAR

Stäng utforskaren genom Klick på ”x” i övre högra hörnet.

i ”CMD.EXE”, skriv: Maskin.reg och tryck Enter Välj ”Infoga i registret..” Vänsterklicka Ja & OK

Skriv: Profil.reg och tryck Enter Välj ”Infoga i registret..” Vänsterklicka Ja & OK

Nu har systemet fått sina inställningar

Information:

*De användare ni skapar i avsnitt: 14.2.1 kommer alla att endast finnas under D:\Profiler.

* användarnas filer flyttats till D: skyddas dessa & alla sparade filer vid en ominstallation av Windows

Skapad av: Thomas Ekström, Bålsta                                                               Skapad Datum: 2009-07-06

Senast Redigerad: 2009-09-16 13:48 Senast sparat av Thomas Ekström Senast Utskriven: 2009-06-17 13:54

© 2004-2010 Thomas Ekström, 74635 Bålsta - http://www.WinGuider.se/                                Sida 15 av 25

Document info
Document views119
Page views120
Page last viewedFri Jan 20 16:54:02 UTC 2017
Pages29
Paragraphs1426
Words13408

Comments