X hits on this document

Word document

1 Professionell Installation av säker XP PRO för Privatpersoner - page 16 / 29

116 views

0 shares

2 downloads

0 comments

16 / 29

*SYSTEMETS temporära filer har flyttats till roten på T:\. Användarnas temp-filer till T:\UserTemp.

Att flytta alla temp-filer till annan enhet än systemets ökar prestandan & minimerar filfragmenteringen Vidare förhindras att Windows ”stryper sig självt” vid öppnandet av stora filer eller tunga program.

*Windows växlingsfil har fått en fast storlek samt flyttats till Z:. Detta då standardinställningen kräver att växlingsfilen växer just när program startas/körs, vilket är olämpligt då en storleksändring kräver massa datakraft och därmed tynger datorn ÄNNU mer  just när datorn är som tyngst belastad.

- En väl tilltagen fast växlingsfil, som ni nu har fått, löser detta problem, snyggt & elegant..

*Genom att 1: ha fast växlingsfil. 2: ha växlingsfilen på en egen partition 3: Ha temp-filerna i en egen partition så frigörs såväl processorkraft som prestanda. Allt detta ökar både prestanda & driftsäkerhet

*Därmed har ni optimerat Windows sätt att hantera datorns trögaste komponent: Hårddisken*

*Allt detta ökar datorns driftsäkerhet (= mycket stabilare dator) och bidrar till att bibehålla denna prestanda år efter år, bl.a. genom att radikalt minska fragmenteringen av filsystemet.

*Partitioneringen kan jämföra hårddisken med en telefonkatalog I en ”vanlig” installation så ligger alla filer i en GIGANTISK partition. Detta kan jämföras med en enda 4000sidor tjock telefonkatalog för hela Stockholms län.

Partitioneringen** innebär att datorn istället för en stor tjock katalog, nu har flera tunna lokaldelar & därför väljer att endast söka i just den ”LOKALDEL” som önskad fil finns i. Detta minskar den tid det tar för hårddisken att hitta varenda fil.

**Läs mer om partitionering & dess nytta på: http://www.theeldergeek.com/

 En väl genomtänkt partitionering gör att er dator att alltid hittar önskad fil snabbare

11 SÄKERHETSMALL KONFIGURERAR EXTRA SÄKERHET

Skriv MMC tryck Enter. Håll ner "CTRL" & tryck kort på "M" (Släpp ”CTRL”)

Håll ner "Alt" & tryck kort på "L" för att "Lägga till.." (Nytt fönster öppnas) (Släpp ”Alt”)

Tryck på ”S” & dubbelklicka på "Säkerhetskonfiguration & analys" samt ”Säkerhetsmallar”. Stäng fönstret genom att hålla ner ”Alt” medan ni trycker på ”Ä(Släpp ”Alt”)

Vänsterklicka på OK i "Lägg till & ta bort snapin-modul

Förstora fönstren genom att klicka på ”ruta” mellan ”_” & ”X” i övre högra hörnen. (båda två)

Skapa en ny SäkerhetsDatabas:

Högerklicka på vänstra "Säkerhetskonfiguration & analys" välj "Öppna Databas..."

Klicka på ”den här datorn”, samt i tur&ordning: C:, Windows, security, database, skriv Filnamn: SkyddadXP.sdb, Klicka på ”öppna

I Fönstret "Importera Mall" Klicka på: HiSecXP.inf så namnet visas i filnamnfältet. Tryck öppna!

Högerklicka igen på vänstra "Säkerhetskonfiguration & analys"

Välj "Konfigurera Datorn nu", I Sökväg till fellogg: ändra till "T:\SkyddadXP.log" Klicka på OK.

Vänta tills konfigurationen är KLAR! (tar ett par minuter då flera tusentals inställningar sätts)

Stäng via klick på ”X” i övre högra hörnet, Svara JA, Skriv: XPSäkerhet.msc Välj:Spara

Stäng det öppna ”CMD.EXE”-fönstret genom att, vid ”A:\>”, skriva Exit och trycka Enter!

Nu har säkerheten förstärkt på Partitionerna: C:\, D:\, P:\ T:\ & Z:\ samt i registret. Vidare har SystemTjänster konfigurerats & säkerhet har satts även på dessa  OBS! Stäng ev. öppna fönster.

Skapad av: Thomas Ekström, Bålsta                                                               Skapad Datum: 2009-07-06

Senast Redigerad: 2009-09-16 13:48 Senast sparat av Thomas Ekström Senast Utskriven: 2009-06-17 13:54

© 2004-2010 Thomas Ekström, 74635 Bålsta - http://www.WinGuider.se/                                Sida 16 av 25

Document info
Document views116
Page views117
Page last viewedFri Jan 20 12:50:04 UTC 2017
Pages29
Paragraphs1426
Words13408

Comments