X hits on this document

Word document

1 Professionell Installation av säker XP PRO för Privatpersoner - page 17 / 29

128 views

0 shares

2 downloads

0 comments

17 / 29

OBS! Säkerheten i denna installation möter och VIDA ÖVERSTIGER den säkerhetskonfiguration som rekommenderas av USA´s National Security Agency "NSA" och deras: Guide to securing Microsoft Windows XP samt den av NIST´s Computer Security Division utgivna: Guidance for Securing Windows XP Systems for IT Professionals OBS!  Er dator är m.a.o. ORDENTLIGT SKYDDAD mot virus & angrepp!

OBS! DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT INGEN ANVÄNDARE LOGGAR IN SOM ADMINISTRATÖR!!

(OBS!  Loggar användare rutinmässigt in som administratör åsidosätts all säkerhet och er dator blir TOTALT OSKYDDAD )

11.1 Aktivera automatisk defragmentering av växlingsfil & systemfiler

Starta Internet Explorer (byt ev.till: bättre) & via meny: Favoriter\Installation

Välj: Ladda ner PageDefrag Här, Välj: Spara, Klicka på ”den här datorn”,

Klicka i tur & ordning: C:, program. Välj: ”Spara

(Pagedfrg.zip har nu sparats till C:\Program) Klicka på: Öppna mapp

Högerklicka på `PageDefrag.zip´, Välj Egenskaper, Klicka på ”Häv Blockering

HK igen och välj ”Extrahera alla”, Nästa, Ändra sökväg till C:\Program\PageDefrag, slutför

Dubbelklicka på ”pagedfrg.exe” i mappen PageDefrag, Välj: ”Agree” för att acceptera licensen

Markera ”Defragment every Boot”, sätt ”Defrag abort countdown” till 2 (Två) sekunder. Vk på OK

FÖRKLARING:

PageDfrg.exe är ett litet gratisprogram från Sysinternals.com som avfragmenterar växlingsfilen samt de filer som utgör registret vid VARJE omstart, detta gör datorn både stabilare och lite snabbare!

11.2 Konfigurera JAVA-stödet

Stäng alla öppna fönster, starta utforskaren, Klicka på ”+” vid ”Den här datorn

Klicka på kontrollpanelen i utforskarens vänstra fält, Dbl-klicka på ikonen för ”Java

I Flik: Avancerat, Klicka på ”+” vid ”Diverse

Ta bort Markering för ”Placera Javaikon vid systemfältet

Klicka på ”Tillämpa”, OK (stäng inga fönster)

OBS! Klicka ALLTID bort markeringar för ”placera ikon vid systemfältet”, ”install XXY TOOLBAR”, ”Create QuickStart…” osv. i de fall de finns när ni installerar era program..

Detta minskar belastningen samt minnesanvändningen på er dator & kortar dessutom inloggningstiden.

I stort sett skall endast Virusskyddets ikon samt volym/ljudikon visas vid systemklockan.

12 Notera er nya, Strukturerade och lättanvända Start Meny

Värt att veta! Alla förändringar som görs under D:\Profiler\all users påverkar ALLA ANDRA användare… Det som t.ex. läggs till i mappen ”skrivbord” kommer att visas för alla användare, ta bort något så försvinner det för alla!

Klicka på ” (D:) Dokument” i vänstra fältet, Dubbelklicka i tur & ordning på ”Profiler”, ”all users”, start-meny, Radera ”Windows Catalog” samt ”Windows Update”, Dbl-klicka därefter ”program”

Ni ser nu innehållet i startmenyns ”program”.

Skapad av: Thomas Ekström, Bålsta                                                               Skapad Datum: 2009-07-06

Senast Redigerad: 2009-09-16 13:48 Senast sparat av Thomas Ekström Senast Utskriven: 2009-06-17 13:54

© 2004-2010 Thomas Ekström, 74635 Bålsta - http://www.WinGuider.se/                                Sida 17 av 25

Document info
Document views128
Page views129
Page last viewedTue Jan 24 21:18:27 UTC 2017
Pages29
Paragraphs1426
Words13408

Comments