X hits on this document

Word document

1 Professionell Installation av säker XP PRO för Privatpersoner - page 22 / 29

126 views

0 shares

2 downloads

0 comments

22 / 29

Via Start\Inställningar\aktivitetsfältet.. Flik Start-menyn, Anpassa.. Markera ”Visa administrationsverktyg”, Klicka på Rensa, OK, dra & släpp administrationsverktyg till ”Tillbehör

Logga ut Profil1 via Start /Avsluta /Välj Logga ut Profil.

Logga in som Profil1 igen och Vänta tills ikoner & start-meny syns!

Viktigt! Starta om Datorn via Start /Avsluta /Välj Starta om DATORN (VIKTIGT!).

14.2 Sprid dessa fungerande inställningar till alla blivande användare

Logga, efter omstarten, in som Administratör OBS! ADMINISTRATÖR!

Via start \inställningar \kontrollpanelen välj SYSTEM samt Flik: Avancerat samt inställningar vid: Användarprofiler

Markera Profil1 & välj: Kopiera till..  Bläddra fram: D:\Profiler\Default User enl. bild:

o

Klicka på ”Ändra” Klicka på ”Avancerat” följt av ”Sök nu

o

Klicka på gruppen ”Alla” följt av ”OK”, ”OK

o

Väl tillbaka i ”kopiera till”-rutan: Välj OK

o

Samt svara JA på frågan som bekräftar kopieringen!

o

OK OK (stäng INTE kontroll panelen)

o

I.o.m. detta kommer alla användare som loggar in för 1:a gången fr.o.m. nu att ärva dessa fungerande inställningar. Allt fungerar härefter likadant för alla användare

14.2.1 Skapa nu alla användares konton

Plocka nu fram listan över datorns blivande användare oftast detsamma som Familjemedlemmarna

Starta Användarkonton via den redan öppnade Kontrollpanelen.

Klicka på ”Skapa ett nytt konto

Fyll i uppgifter enligt nedan:

o

Användarnamn: Förnamnet (följt av löpnr ”1” om det är ett arbetsrelaterat konto)

o

Klicka på ”Nästa >

Klicka på: Kontotyp = Begränsad (OBS! ALLA måste vara begränsade, UTAN undantag!!)

Klicka på: Skapa Konto

Upprepa ovan för varje användare som skall skapas (=Alla som kan tänkas använda datorn)

Stäng fönstret ”Användarkonton” samt Kontroll panelen

14.2.2 Ta nu Bort ”Används EJ” samt inaktivera ”Profil1” för ökad säkerhet

Klicka på Start / Kör Skriv: Lusrmgr.msc & Tryck Enter  (Lokala Användare och grupper startas)

Klicka på Mappen ”Användare” i vänstra fönstret.

Högerklicka på ”Används Ej” i högra rutan, Välj ”Ta bort”, Svara JA!

Högerklicka på ”Profil1” i högra rutan, Välj ”Egenskaper”, Markera ”Kontot är inaktivt” OK

Vid behov: Gå via: Kontrollpanelen/Användarkonton, Klicka på: ”Inloggningsalternativ

Markera endast ”Använd välkomstskärmen” om ni önskar använda den, klicka på: ”verkställ

Stäng alla öppna fönster!

Klar!  Starta om Datorn för att spara alla inställningar.

Datorn är härmed färdig att användas!

14.3 OBS! Utför alltid detta när användare loggar in för första gången!

Skapad av: Thomas Ekström, Bålsta                                                               Skapad Datum: 2009-07-06

Senast Redigerad: 2009-09-16 13:48 Senast sparat av Thomas Ekström Senast Utskriven: 2009-06-17 13:54

© 2004-2010 Thomas Ekström, 74635 Bålsta - http://www.WinGuider.se/                                Sida 22 av 25

Document info
Document views126
Page views127
Page last viewedTue Jan 24 08:08:59 UTC 2017
Pages29
Paragraphs1426
Words13408

Comments