X hits on this document

Word document

1 Professionell Installation av säker XP PRO för Privatpersoner - page 25 / 29

105 views

0 shares

2 downloads

0 comments

25 / 29

För övriga föreningar, småföretag och privatpersoners inkomstbringande användning av WinGuider dator(er) av WinGuiderinstallation(er) uttages en symbolisk summa, per dator som skall kommer att få/har en WinGuider installation, á 200Kr (engångsbelopp per dator) samt en årlig avgift á 10Kr per användare).

Inkomsten, från ovan symboliska summor, används för att driva, förbättra och utveckla WinGuider.se

Installationen är dock alltid gratis för privatpersoners ickekommersiella användande!!!

15.2 Funktionen ”Kör som” gör att ingen längre ”måste” vara administratör

I XP finns det en ny funktion ”Kör som..” som underlättar vid installationer & ev. konfigurationer

Ladda ner det önskade programmet (Stäng inte dialogrutan!)

När nerladdning är klar! Klicka på ”Öppna Mapp”,

högerklicka på .exe filen, Välj ”Följande Användare” & ange Administratör,  skriv in Administratörens lösenord.

Därefter körs hela installationen med Administratörens behörigheter

Detta oavsett vem som ursprungligen var inloggad!!  KANONPRAKTISKT..  Ni slipper logga ut & in hela tiden vid installationer etc..

Fungerar med de flesta installationer. Dock inte alla, Ytterst få kräver att man först loggar in som Administratör och sedan kör installationen!

NOTERA! Tack vare funktionen ”Kör som..” behöver ingen längre vara inloggad som administratör.

GÖR INGA BANK/AKTIE-ÄRENDEN FRÅN DATORER SOM INTE INSTALLERATS VIA WINGUIDER

16 Kuriosa, Tips mm.

Lite extra information för er som vill veta lite mer...

Läs mer om partitionering & dess nytta på: http://www.theeldergeek.com/hard_drives_02.htm

16.1 Koppla ihop flera datorer till ett LAN (Lokalt Nätverk)

Finns det fler datorer hemma så känns det lite tråkigt för den som tvingas sätta sig vid den dator som inte har åtkomst till Internet. Detta kan lösas genom att koppla ihop datorerna i ett lokal nätverk (LAN).

För detta behöver varje dator givetvis ha ett eget nätverkskort. Det enklaste sättet att dela Internetanslutningen:

Köp en brandvägg (eg. bredbandsdelare ä.k. ”router”) & koppla alla datorer enligt dess anvisning.

OBS! Om njukvarubrandvägg installeras i en dator, kontrollera då ALLTID att Xp´s inbyggda brandvägg är avstängd (=Inaktiverad)!

Installera givetvis samtliga datorer enligt denna anvisning. Se även nedan avsnitt: 16.1.1

-Se: http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking/setup/default.mspx för mer information om just hemnätverk, felsökning på hemnätverket etc.

16.1.1 Dela filer etc. mellan datorerna! (= Skapa ett LAN)

Tänker ni koppla ihop flera datorer via ett sk. LAN & ni önskar dela filer etc. mellan dessa datorer,

-Se då till att skapa samma användarkonton på ALLA maskiner. Samt att varje användarkonto har samma lösenord på var och en av datorerna.

Förbered datorn som skall dela ut mappar eller skrivare till andra datorer i ert LAN.

Logga in som Administratör

Via Start/Kör skriv services.msc Tryck Enter. Dubbelklicka på ”server” & ange startmetod= Automatisk.

Välj: ”Starta”. OK Sök upp Nätverksanslutningar i Kontroll Panelen HK på Anslutning till lokalt nätverk

Skapad av: Thomas Ekström, Bålsta                                                               Skapad Datum: 2009-07-06

Senast Redigerad: 2009-09-16 13:48 Senast sparat av Thomas Ekström Senast Utskriven: 2009-06-17 13:54

© 2004-2010 Thomas Ekström, 74635 Bålsta - http://www.WinGuider.se/                                Sida 25 av 25

Document info
Document views105
Page views106
Page last viewedTue Jan 17 15:03:40 UTC 2017
Pages29
Paragraphs1426
Words13408

Comments