X hits on this document

Word document

1 Professionell Installation av säker XP PRO för Privatpersoner - page 26 / 29

101 views

0 shares

2 downloads

0 comments

26 / 29

Välj egenskaper. Bocka för file & printersharing… , Ok

Öppna Kontroll panelen Dbl-Klicka på ”Windows-Brandväggen” i Flik: Undantag markera ”Fil & Skrivardelning” Klicka på ”Redigera” Bekräfta att varje rad Anger omfånget ”Undernät”, OK

TIPS! Se: http://support.microsoft.com/kb/308127 för info om hur ni öppnar portar  i XPs Brandvägg

OBS! DESSA RADER GÄLLER ENDAST OM NI HAR DATORN I ETT LAN!

VIKTIGT! Dela ALDRIG ut en hel hårddisk, Begränsa alltid utdelningen till de DELADE MAPPARNA PÅ D:\. Dvs. Dela ENDAST ut de delade mapparna på D:\

OBS! hk på mappen: Delade Filer på D:\ och välj ” Delning och Säkerhet” samt acceptera det utdelningsnamn som föreslås.

Klicka på `Behörigheter..´ Markera `Alla´ & ta bort, Välj lägg till & välj ` Autentiserade Användare ´ eller endast de önskade användarna. Ange ”Läsa” eller ”Ändra” som behörighet efter behov (OBS! ALDRIG högre än Ändra!) OK, OK

Upprepa ev. med Delade Mallar, & Delade Dokument (OBS! Inga andra mappar/diskar skall delas ut!)

-Mappa upp dessa utdelningar från de andra datorerna genom att starta utforskaren Välj meny `Verktyg´ och `Anslut Nätverksenhet..´ Välj lämplig enhetsbokstav: F: för filer, M: för musik etc. samt bläddra fram rätt dator & rätt utdelning.  Detta måste göras en gång för varje användare på varje dator!

Tips! Under Kontroll panelen/skrivare & Fax, HK på skrivaren & välj dela ut, följ anvisningarna.

De andra datorerna kan efter detta installera skrivaren som en nätverksskrivare.

16.2 Tips för att begränsa överdrivet datoranvändande!

Se:http://www.enuffpc.com/ (30-dagars demo finns för nerladdning). Se länken för mer information.

(Begränsar vem som kan använda datorn, Vilka program, Internet etc. samt för hur länge per dag/vecka)

16.3 PROBLEMLÖSNING

Ett Nyinstallerat program fungerar inte för en (eller flera) användare

Kan bero på att programmet installerats efter det att grundprofilen skapats, eller inte är ett windowspgrm.

Lösning:

Lägg till användaren med problemet tillfälligt i gruppen ”Administratörer” genom att logga in som administratör och via: Lusrmgr.msc, lägga till användaren som medlem i gruppen ”Administratörer”

Låt därefter Användaren logga in, starta (installera) programmet & ställ in önskade inställningar etc.

Logga därefter ut användaren, Upprepa ovan, men ta nu bort användaren från gruppen ”Administratörer”

användare med Administratörsbehörighet åsidosätter alla datorns säkerhetsinställningar skall ingen användare ligga i gruppen ”Administratörer”, då detta lämnar datorn fullständigt oskyddad.

Användaren kan inte installera en skrivare, skanner, annan hårdvara

Logga in som Administratör och installera det som behövs. Logga ut Administratör

Dator X kommer åt Internet men inte Dator Y på samma LAN (lokala nätverk)

Skapad av: Thomas Ekström, Bålsta                                                               Skapad Datum: 2009-07-06

Senast Redigerad: 2009-09-16 13:48 Senast sparat av Thomas Ekström Senast Utskriven: 2009-06-17 13:54

© 2004-2010 Thomas Ekström, 74635 Bålsta - http://www.WinGuider.se/                                Sida 26 av 25

Document info
Document views101
Page views102
Page last viewedMon Jan 16 22:24:44 UTC 2017
Pages29
Paragraphs1426
Words13408

Comments