X hits on this document

Word document

1 Professionell Installation av säker XP PRO för Privatpersoner - page 3 / 29

103 views

0 shares

2 downloads

0 comments

3 / 29

-Ett eget (personligt) användarkonto gör att alla ALLTID har kvar ”sitt egna”.

OBS! Med i denna installation ingår naturligtvis även delade mappar, i vilka alla filer, dokument, mallar, musik & filmer etc. delas med datorns samtliga andra användare. Trots att alla kan läsa & använda en delad fil så kan andra inte ändra i eller radera originalet. Varje annan användare som vill ändra  ändra i en delad fil måste då välja ”Spara som..” och spara den under annat namn (t.ex. Önskelista.Doc sparas, efter ev.ändringar, som Nisses Önskelista.doc. Andra kan då läsa Nisses önskelista, men inte ändra i den)

Vad är då en bra namnstandard för användarkonton?

Det enklaste är att namnsätta varje persons användarkonto utifrån deras förnamn.

Arbetar man hemma kan man enkelt separera arbetets filer/E-post från sina privata genom att skapa ett arbetskonto till användaren. Vanliga (privata) användarkontot döps efter förnamnet. ”Arbetskontot” blir förnamnet följt av en etta = *Förnamn*1 det kontot kan tom. ha separata arbetsrelaterade e-post/MSN-konton etc..

2 HUR PARTITIONERAS HÅRDDISKEN KORREKT!

Partitionering snabbar upp filhanteringen samt minimerar prestandastjälande filfragmentering.

INLEDNING - VIKTIGT ATT VETA?

Windows är så konstruerat att det alltid använder ett virtuellt minne bl.a. i form av 2 typer av filer på hårddisken. Den första är Windows växlingsfil, dit för tillfället överflödig data etc. skrivs & mellanlagras. Den andra typen är de temporära filer som Windows alltid skapar när ett program startas eller ett dokument öppnas etc.

Windows läser och skriver ALLTID, HELA TIDEN till dessa temporära filer. Optimerar man Windows sätt att hantera dessa filer så ökar även prestandan. Denna optimering sker bland annat genom partitionering

-De viktigaste skälen till PARTITIONERING (dvs. uppdelning av en hårddisk i flera enheter) är att partitionering:

1: OPTIMERAR datorns sätt att arbeta mot hårddisken. Detta är väldigt viktigt då hårddisken är datorns absolut mest långsamma komponent, som normalt ”bromsar” datorn. Jämför hårddisken med telefonkatalogen.. Du har en STOR Läns-telefonkatalog (som täcker alla stadsdelar) samt flera små lokala telefonkataloger (en för varje stadsdel). Hur hittar du snabbast ett visst nummer i en viss stadsdel?  Genom att söka sida för sida genom den stora katalogen med 99% irrelevanta nummer i, eller genom att direkt plocka fram och söka i just den tunna lokaldel som det sökta numret finns i?  Rätt gissat.

                Partitionering får din dator att endast söka i rätt ”lokaldel"! Vilket givetvis snabbar upp filåtkomsten.

2: Hårddiskytan utnyttjas mer effektivt Klustren, de ”fack” som filer läggs i, anpassas till det data som partitionen kommer att lagra. Därmed kan MER av hårddiskens utrymme användas och mängden ”dödutrymme” minskas.

3: Filfragmenteringen minskar! Filer som skrivs & raderas frekvent dvs. temporära filer & växlingsfilen orsakar stor fragmentering som gör datorn slöare ju mer den används. Ge dessa filtyper var sin partition & filfragmenteringen minimeras. Datorn BEHÅLLER därmed sin initiala prestanda mycket, mycket, mycket längre.

4: Skapar ordning, det blir lättare för användaren med en logisk uppdelning av innehållet på hårddisken. ”Var sak på sin plats”

5: Inga sparade filer försvinner vid en ev. framtida ominstallation. Då ni sparar era filer till en egen, separat partition så kan denna partition behållas intakt vid framtida ominstallationer. Bara det är skäl nog till partitionering

-Nå! HUR SKALL MAN PARTITIONERA OPTIMALT!?

För att, så gott det går, behålla datorns prestanda och skydd samt minska fragmenteringen delar man upp de 2 hård-diskarna enligt nedan:

  Hårddisk 1 (den dom datorn startar mot)                                Hårddisk 2 (Hårddisk avsedd för datalagring)

1:1. En partition för Windows i sig (Systemet)

1:2. En partition för de Program som skall köras på datorn (dvs. Program & Spel)

1:3. en partition för de Temporära filer som Windows skapar (dvs. Temp)

2:1. En partition för allas ”Mina Dokument”

2:2. en partition för Windows växlingsfil

Filsystemet är därmed optimerat, datorn hittar varje fil snabbare samtidigt som filfragmenteringen minimeras

Denna installation fungerar bäst i datorer med 2 hårddiskar, men fungerar även bra med endast en hårddisk!

I och med att ”Mina Dokument” hamnar på en egen partition så kan man t.o.m. installera om datorn i framtiden utan att förlora sina privata filer, favoriter, filmer & musik etc.. Vem har inte längtat efter det?

Skapad av: Thomas Ekström, Bålsta                                                               Skapad Datum: 2009-07-06

Senast Redigerad: 2009-09-16 13:48 Senast sparat av Thomas Ekström Senast Utskriven: 2009-06-17 13:54

© 2004-2010 Thomas Ekström, 74635 Bålsta - http://www.WinGuider.se/                                Sida 3 av 25

Document info
Document views103
Page views104
Page last viewedTue Jan 17 03:16:22 UTC 2017
Pages29
Paragraphs1426
Words13408

Comments