X hits on this document

Word document

1 Professionell Installation av säker XP PRO för Privatpersoner - page 7 / 29

107 views

0 shares

2 downloads

0 comments

7 / 29

3.1.2 Radera Tidigare filsystem

Se till att ALLA partitioner raderas* Följ skärmanvisningarna (Börja nedifrån, Markera partition, Tryck D, L, osv)

*Om ni installerar XP och har en partition med sparade filer på den anslutna hårddisken, radera då varken System- eller dokument- partitionen

                         välj istället att ersätta tidigare Windows-installation, och fortsätt efter (omstart sker) Hoppa till avsnitt 3.1.4!

När endast Opartitionerat utrymme visas  

3.1.3 Skapa Nytt Filsystem

Skapa en (1) ny partition på 15360Mb eller enligt egen uträkning på sid: 4 (Tryck C skriv: 15360Mb, Tryck Enter)

När ”C:\ Partition1 [Ny (oformaterad)]  15xxMb” är markerad, Tryck Enter

3.1.4 Formatera det nya filsystemet

När ”Formatera Partitionen med NTFS” är markerad, Tryck Enter för att fortsätta (välj EJ Snabb!)

(Formatering sker) (Filer kopieras) (Omstart Sker) Vid ev. fråga, sätt i SATA-disketten, följ anvisningar på skärmen, Sätt sedan tillbaka WinGuiderdisketten när SATAdisketten tystnat

När datorn vid uppstarten visar skärmbild med texten ”Tryck Del för Setup” etc. Tryck då på Del *

*=Beroende på dator kan annan tangent behöva användas, som t.ex. F1, F2, F8, F10 eller ESC

     Om rätt tangent inte anges på skärmen, prova tills ni hittar rätt tangent eller se i moderkorts manualen

Se till att Startordningen i BIOS är 1: HardDrive 2: Inget 3: Inget! Spara ändringen av BIOS

Datorn startar nu om UTAN ATT STARTA MOT CD-SKIVAN eller mot disketten

(Den grafiska delen av Windows installationen startas)

Om SATA-drivrutin etc. installerats via ”F6”, Svara Ja/OK på ev. fråga om drivrutiner/hårdvara

Läs igenom & acceptera licensavtalet. Vänsterklicka (VK) på Nästa

3.2 Anpassa Programvaran

I Namn: Ange datorägarens För & Efternamn etc.

I Organisation: Ange t.ex.:  Familjens Efternamn, Privat eller vad ni nu önskar

Vänsterklicka (VK) på Nästa

Vald DatorÄgare:__________________________ Vald Organisation:__________________________

3.3 Ange ProduktKod (Serienr.)

Ange SerieNr. ________________________________________________________________

            (Skriv upp det här då det underlättar vid ev. ominstallation/reparation)

3.4 Datornamn & Administratörs Lösenord

Ange DatorNamn: Enl. förberedelserna, Dock utan specialtecken eller mellanslag.

Ange Administratörslösenord: Enligt förberedelserna, OBS! Anges 2 gånger..

Anteckna: Datornamn & Administratörslösenordet nedan, Vänsterklicka (VK) på Nästa

DatorNamn:____________________  AdminLösen: _________________________________________

(Dessa uppgifter MÅSTE finnas om ni ska skapa ett LAN etc. + ovan kan användas som minnesstöd!)

Om Windows EJ detekterat ert nätverkskort ännu visas skärminfo enligt avsnitt: 3.6 nedan

Detta indikerar även att ni MÅSTE installera moderkortsdrivrutiner vid avsnitt: 5.3 på sid: 8.

     OBS! Om Windows har detekterat ert nätverkskort. Visas skärminfo enligt avsnitt: 3.5 nedan.

Skapad av: Thomas Ekström, Bålsta                                                               Skapad Datum: 2009-07-06

Senast Redigerad: 2009-09-16 13:48 Senast sparat av Thomas Ekström Senast Utskriven: 2009-06-17 13:54

© 2004-2010 Thomas Ekström, 74635 Bålsta - http://www.WinGuider.se/                                Sida 7 av 25

Document info
Document views107
Page views108
Page last viewedWed Jan 18 09:19:41 UTC 2017
Pages29
Paragraphs1426
Words13408

Comments