X hits on this document

Word document

1 Professionell Installation av säker XP PRO för Privatpersoner - page 9 / 29

104 views

0 shares

2 downloads

0 comments

9 / 29

4 Första Riktiga Windows inloggningen

Håll ner ”Ctrl”+”Alt” samtidigt som Ni trycker ned ”Delete2 gånger i rad (inloggningsrutan visas)

Byt ut användarnamnet ”Används Ej till ”Administratör

Ange det överenskomna Administratörslösenordet (enl: sida 6) & tryck Enter.

4.1 Skapa ”Rätt” Utforskaren

Utforskaren är som ”den här datorn” men utforskaren visar innehållet mer logiskt & bättre.

Högerklicka (HK) på skrivbordet ovanför startmenyn & välj nytt / genväg ange: C:\Windows\Explorer.exe

VK på Nästa, Döp till: Explorer. VK på Slutför

4.1.1 Konfigurera Administratörens Utforskare

Via Start / Kör, Skriv: a:\1.reg   Tryck Enter, Svara Ja, Ok

5 Visa den klassiska Start-menyn & ta fram skrivbordsikoner

För att förenkla under själva installationen så ändras Start-menyn till Windows klassiska, vilket även tar fram ikonerna: Internet Explorer, Mina dokument & Den här datorn på skrivbordet.

Klicka på på Start / Kontrollpanelen, välj ev. Klassiskt läge, Dubbelklicka på ”Aktivitetsfältet o

Stäng därefter kontroll panelen via VK på ”X” i övre högra hörnet (=se BAKOM kontroll panelen)

Avmarkera ”Dölj Inaktiva Ikoner” + ”lås aktivitetsfältet

Markera ”Visa Snabbstartfältet” + ”Dölj aktivitetsfältet..

I flik: ”Start-Menyn” VK på ”klassisk Start-meny” samt VK på OK, OK(Notera att nu dyker tidigare dolda ikoner upp på skrivbordet!)

5.1 Inställningar för Datum & Tid

Högerklicka (HK) på Klockan längst ner till höger: Välj ”Justera Datum/Tid

Bekräfta Datumet & Tiden! (vid behov korrigera)

i Flik: Internet-tid Ange Server: time.nist.gov, Välj: Verkställ, Välj Ok

            OBS! I Fortsättningen används Vänster musknapp om inte annat anges!

5.2 Använd Inloggningsrutan under installationsfasen

Då ni under installationen ofta loggar in som administratör så hjälper det att inaktivera välkomstskärmen.

Via Start \ inställningar \Kontroll Panelen Dubbelklicka på:

Användarkonton samt  klicka på: Inloggningsalternativ. AvMarkeraAnvänd Välkomstskärmen

Klicka på Verkställ. (När installationen är klar kan ni som så önskar, denna markera denna igen!)

Stäng ”användarkonton” genom klick på ”X” i dess övre högra hörn (behåll kontrollpanelen öppen)

Dubbelklicka på System. Välj flik: ”Systemåterställning” Markera: Inaktivera Systemåterställning

(Systemåterställning är en resursslukande & bristfällig funktion med tvivelaktig nytta!)

I Flik: Fjärranvändning eller Fjärrsessioner (beroende på Service Pack). Klicka på ”Avancerat”.

Under ”Inbjudningar” ändra till ”1” Dagar. OK (Hur många väntar en månad på att få ev. fjärrhjälp?)

5.2.1 Inaktivera felrapporteringen

Skapad av: Thomas Ekström, Bålsta                                                               Skapad Datum: 2009-07-06

Senast Redigerad: 2009-09-16 13:48 Senast sparat av Thomas Ekström Senast Utskriven: 2009-06-17 13:54

© 2004-2010 Thomas Ekström, 74635 Bålsta - http://www.WinGuider.se/                                Sida 9 av 25

Document info
Document views104
Page views105
Page last viewedTue Jan 17 15:00:30 UTC 2017
Pages29
Paragraphs1426
Words13408

Comments