X hits on this document

43 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 12

Onko asumisterveys ongelmasi?

Apua, lohtua ja ymmärrystä

VERTAISTUESTA

Asumisterveysliitto Aste ry on järjestänyt vertaistukea asumis- terveysongelmista kärsiville jo vuodesta 2001. Vertaisryhmässä osallistujat tukevat toisiaan vaih- tamalla kokemuksiaan. Joukossa on aina joku kohtalotoveri, jonka ratkaisuja muutkin voivat sovel- taa. Toistensa avulla ryhmäläiset kokevat jaksavansa paremmin ar- jessa ja selviävänsä helpommin vaikeassa elämäntilanteessaan.

Vertaistukiryhmät kokoontuvat joka toinen kuukausi syyskuusta toukokuuhun Lahdessa, Turussa ja Itä-Suomessa (Imatra–Lappeen- ranta). Kokoontumisajankohdista ilmoitetaan Asteen verkkosivuil- la www@asumisterveysliitto.fi sekä paikallislehdissä ja -radi- oissa.

Kukin ryhmä asettaa itse ta- voitteensa toiminnalleen. Osal- listujat pitävät yhteyttä toisiinsa myös kokoontumisten välillä eli käytännössä vertaistuki on vain puhelinsoiton päässä päivittäin.

Kesäisin Aste ry järjestää tee- malomia asumisterveysongelmis- ta kärsiville yhdessä Lomayhtymä Oy:n kanssa. Hakuaika lomille on alkuvuodesta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset vertaistukiryhmiin: info@asumisterveysliitto.fi tai puh. (03) 877 540.

Voit ilmoittautua myös alla olevalla lomakkeella.

www.asumisterveysliitto.fi

ASTEINFO-LEHTI • PALVELUKORTTI

Tilaus/muutosilmoitus/jäsenhakemus/ilmoittautuminen (tarpeeton yliviivataan) Lomakkeen voit täyttää myös osoitteessa www.asumisterveysliitto.fi

Nimi Lähiosoite Postinumero ja –toimipaikka Puhelin Sähköposti Uusi osoite

Päiväys ja allekirjoitus

Tilaus/palaute/ilmoittautuminen

Lahden

Turun

Itä-Suomen vertaistukiryhmään

Asumisterveysliitto AsTe ry, Kaivokatu 5–7, 18100 Heinola • puh. (03) 877 540 • fax (03) 877 5450 Asteen henkilöjäsenmaksu on 20 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 100 euroa/vuosi.

Document info
Document views43
Page views43
Page last viewedSun Jan 22 12:34:35 UTC 2017
Pages12
Paragraphs371
Words4550

Comments